Pomimo utrudnień w naszych działaniach jakie obecnie odczuwamy, rozpoczynamy kosultacje społeczne zmierzające do stworzenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Program tworzony jest z nadzieją, że pandemia w kolejnym roku nie będzie wpływać na działania stowarzyszeń. Konsultacje potrwają do 30 października kiedy to projekt Programu zostanie udostępniony na stronie Urzędu i przesłany do zaopiniowania Rawickiej Gminnej Radzie Pożytku Publicznego i Radzie Miejskiej Gminy Rawicz. W związku z obecną sytuacją pandemiczną głównym narzędziem konsultacji jest umieszczona w załączniku ankieta, którą uprzejmie prosimy wypełnić i wysłać na adres promocja@rawicz.eu do 30 września. Oczywiście można ją dostarczyć osobiście i zostawić w Biurze Obsługi Klienta. Bezpośrednio po wakacjach przewidujemy zorganizować spotkania online z przedstawicielami stowarzyszeń. Pomóżmy sobie nawzajem stworzyć najlepszy dokument określający zasady, formy, zakresy i obszary współpracy.

Aby można się było odnieść do poprzedniego Programu polecamy jego lekturę TUTAJ

Konsultacje 2021

Ankieta 2021