Liczba mieszkańców:

(dane: UMGR 31.03.2019 r.)

Obszar wiejski – 9 885
22 sołectwa
Miasto Rawicz – 19 624
Gmina Rawicz – 29 509