UCHWAŁA NR XIII/146/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.

UCHWAŁA NR XIV/133/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 25 LISTOPADA 2015 ROKU
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020:

Lp. Rodzaj nieruchomości Stawki w 2020r.
1. Budynki mieszkalne 0,72 zł
2. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 22,31 zł
3. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym 11,01 zł
4. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,87 zł
5. Pozostałe budynki (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego) 8,04 zł
6. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,86 zł
7. Pozostałe grunty (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego) 0,36 zł
8. Budowle 2 % wartości