UCHWAŁA NR XL/446/21 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR LVI/587/22 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 23 LISTOPADA 2022 ROKU
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Aktualne stawki podatku od nieruchomości:

Lp. Rodzaj nieruchomości Stawki w 2022r.
1. Budynki mieszkalne 0,79 zł
2. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 24,73 zł
3. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym 12,04 zł
4. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 5,25 zł
5. Pozostałe budynki (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego) 8,68 zł
6. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,95 zł
7. Pozostałe grunty (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego) 0,40 zł
8. Budowle 2 % wartości