UCHWAŁA NR XXVII/289/20 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV/133/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 25 LISTOPADA 2015 ROKU
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021:

Lp. Rodzaj nieruchomości Stawki w 2021r.
1. Budynki mieszkalne 0,75 zł
2. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 23,31 zł
3. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym 11,50 zł
4. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 5,06 zł
5. Pozostałe budynki (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego) 8,37 zł
6. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,89 zł
7. Pozostałe grunty (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego) 0,37 zł
8. Budowle 2 % wartości