Obecna sytuacja wywołana COVID-19 uniemożliwia prowadzenie niektórych działalności usługowych. Stan epidemii znacząco obniżył też dochody wielu firm. Coraz większa ilość przedsiębiorców, głównie samozatrudnionych, decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. Zawieszenie zwalnia od płatności w zakresie: składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, VAT. Ważne: trzeba pamiętać, że po upływie 30 dni traci się prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej (a skutecznie zwieszamy na minimum 30 dni). Jeśli przedsiębiorca korzysta z ulgi na start, a zawiesi działalność na początku miesiąca, będzie musiał opłacić składkę za pełny miesiąc.

JAK ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ?

Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników może zawiesić działalność gospodarczą w każdym momencie. Ważne: przy zwieszeniu działalności korzystamy z Internetu za pośrednictwem serwisu ceidg.gov.pl korzystając z darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli przedsiębiorca założył swoją firmę online, ma stały dostęp do swojego konta w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeśli nie – najpierw zakłada konto na CEIDG. Osoby, które nie mają Profilu Zaufanego, mogą wyrobić go online, np. za pośrednictwem banku. Więcej o profilu i o tym jak prosto go założyć TUTAJ.

WNIOSEK O ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI W CEIDG…

  1. Jeśli nie posiadamy – zakładamy profil zaufany.
  2. Jeśli nie mamy, zakładamy konto w CEIDG a następnie je aktywujemy.
  3. Logujemy się na swoim koncie w CEIDG.
  4. Wypełniamy wniosek.
  5. Podpisujemy i wysyłamy.

Przydatne linki do wymienionych punktów znajdują się TUTAJ.

Aby wznowić działalność, wystarczy złożyć wniosek z informacją o wznowieniu, chyba że przy zawieszaniu zaznaczyliśmy tę datę. Zawieszenie liczy się od daty wskazanej przez przedsiębiorcę we wniosku. Jeśli zawiesimy działalność na minimum 30 dni, zostaniemy na ten czas zwolnieni z konieczności odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spółki cywilne mogą zwiesić działalność jedynie na 24 m-ce, a zawieszenia powinni dokonać wszyscy wspólnicy.

SPECJALNE PROCEDURY ZAWIESZENIA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z możliwości zawieszenia działalności i finansowania ubezpieczeń przez budżet państwa ze względu na opiekę nad dzieckiem, powinien zawiesić działalność w CEIDG i dopełnić procedur w ZUS składając oświadczenie UE-1. Ważne: prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu sprawowania opieki albo ubezpieczeniami jako osoba pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego albo jako osoba przebywająca na urlopie wychowawczym.

Więcej na: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy/chce-zawiesic-firme-jednoosobowa/zawieszenie-firmy-a-opieka-nad-dzieckiem