1. Poziom lokalny
Gmina Rawicz oferuje potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom następujące zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości:

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, na których rozpoczęto realizację nowej inwestycji (w ramach pomocy de minimis).
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miejski Gminy Rawicz.
Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy zrealizują inwestycję budowlaną na działce stanowiącej ich własność ( z wyłączeniem: inwestycji dotyczących działalności handlowej, stacji paliw, działalności logistycznej i spedycyjnej oraz obiektów mieszkalnych).
Wysokość wsparcia: zwolnienie od podatku od nieruchomości na maksymalnie 2 lata (jednak nie więcej niż 200 tys. EURO).

Więcej informacji:

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku od nieruchomości nowowybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy (w ramach pomocy de minimis).
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miejski Gminy Rawicz.
Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy wybudują nowy budynek i rozpoczną jego użytkowanie dla celów powiązanych z działalnością gospodarczą (z wyłączeniem: budynków handlowych powyżej 200 m2, stacji paliw).
Wysokość wsparcia: zwolnienie od podatku od nieruchomości na maksymalnie 2 lata (jednak nie więcej niż 200 tys. EURO).

Więcej informacji:

 

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków w których została uruchomiona nowa działalność gastronomiczna (w ramach pomocy de minimis).
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miejski Gminy Rawicz.
Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy uruchomili nową działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych w budynkach położonych:
- na obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków,
- po zewnętrznej stronie Plant Jana Pawła II, przy ulicach: Wały Jarosława Dąbrowskiego, Wały Księcia Józefa Poniatowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich, Wały Tadeusza Kościuszki, Targowej,
- przy ul. Rynek Sarnowski.
Wysokość wsparcia: zwolnienie od podatku od nieruchomości na maksymalnie 4 lata (jednak nie więcej niż 200 tys. EURO).

Więcej informacji:

 

2. Poziom regionalny:

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 10, 12 lub 15 lat w związku z planowaną inwestycją.
Podmiot odpowiedzialny: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park".
Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowy zakład pracy, zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, wprowadzić produkty dotąd nie wytwarzane przez zakład lub zasadniczo zmienić dotychczasowy proces produkcyjny istniejącego zakładu.
Wysokość wsparcia:

  1. Dla mikro i małych firm: 45% planowanych wydatków inwestycyjnych.
  2. Dla średnich firm: 35% planowanych wydatków inwestycyjnych.
  3. Dla dużych firm: 25% planowanych wydatków inwestycyjnych.

Więcej informacji: https://invest-park.com.pl/wysokosc-pomocy-publicznej/ .

 

3. Poziom krajowy:

Wsparcie w postaci: granty na projekty edukacyjne, rozwój innowacji, cyfryzację.
Podmiot odpowiedzialny: różne podmioty odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich.
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu).
Wysokość wsparcia: od kilku tys. PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu.

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wsparcie w postaci: granty inwestycyjne.
Podmiot odpowiedzialny: granty rządowe, program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023.
skierowane dla: przedsiębiorców realizujących inwestycje w sektorach priorytetowych:
- sektor motoryzacyjny,
- sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
- sektor lotniczy,
- sektor biotechnologii,
- sektor rolno-spożywczy,
- sektor nowoczesnych usług,
- działalność badawczo-rozwojowa (B+R).
Wysokość wsparcia: do 15 tys. PLN na każde utworzone miejsce pracy lub do 20% jako procent kosztów inwestycji.

Więcej informacji: https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/granty_rzadowe

Wsparcie w postaci: granty na rozwój kompetencji, usługi doradcze, internacjonalizację, pożyczki inwestycyjne.
Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu).
Wysokość wsparcia: od kilka tys. PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu).

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss

Wsparcie w postaci: granty na prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie i pracę nad innowacjami. 
Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu).
Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tys. PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu).

Więcej informacji: https://archiwum.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

Wsparcie w postaci: pożyczki i programy dłużne na rozwój inwestycji i wsparcie bieżącej działalności.
Podmiot odpowiedzialny: Bank Gospodarstwa Krajowego.
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu).
Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tys. PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu i formy wsparcia).

Więcej informacji: www.bgk.pl