Gmina Rawicz oferuje potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom następujące zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości:

I. ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI GRUNTÓW, NA KTÓRYCH ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ NOWEJ INWESTYCJI (POMOC DE MINIMIS):

UCHWAŁA NR XXXV/368/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 14.02.2017 ROKU

UCHWAŁA NR XXVII/291/20 Z DNIA 28.10.2020 ROKU w sprawie zmiany uchwały

Formularz zgłoszenia

Forumlarz deklaracji

Formularz - pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

a) OKRES ZWOLNIENIA: maksymalnie 24 miesiące, licząc od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto realizację nowej inwestycji (tj. gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna), nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie inwestycji (tj. gdy przystąpiono do użytkowania obiektu budowlanego).

b) WARUNKI: zwolnieniu podlegają grunty niezabudowane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące własność przedsiębiorcy, na których rozpocznie on realizację nowej inwestycji. Zwolnienie obejmuje grunty stanowiące działki wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej realizacji nowej inwestycji. Wniosek o udzielenie zwolnienia należy złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia inwestycji.

c) ZWOLNIENIU NIE PODLEGAJĄ grunty, na których realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynków:

 • lub budowli związanych z prowadzeniem działalności handlowej
 • lub budowli związanych z prowadzeniem stacji paliw
 • lub budowli związanych z prowadzeniem działalności logistycznej i spedycyjnej
 • mieszkalnych

d) MAKSYMALNA KWOTA ZWOLNIENIA: 200 000 euro

 

II. ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NOWOWYBUDOWANYCH BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY (POMOC DE MINIMIS):

UCHWAŁA NR XLI/336/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 26.02.2014 ROKU

UCHWAŁA NR XXVII/293/20 Z DNIA 28.10.2020 ROKU w sprawie zmiany uchwały

Formularz informacji

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

a) OKRES ZWOLNIENIA: 2 lata

b) WARUNKI:

 • podstawowym warunkiem jest wybudowanie nowego budynku i rozpoczęcie jego użytkowania dla celów powiązanych z działalnością gospodarczą
 • wnioskować o pomoc należy w ciągu 14 dni od zakończenia inwestycji.

c) ZWOLNIENIU NIE PODLEGAJĄ budynki:

 • powiązane z działalnością handlową o powierzchni powyżej 200 m2
 • mające być przeznaczone na stacje paliw.

d) MAKSYMALNA KWOTA ZWOLNIENIA: 200 000 euro

 

III. ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI BUDYNKÓW, W KTÓRYCH URUCHOMIONA ZOSTAŁA NOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA (POMOC DE MINIMIS):

UCHWAŁA NR XII/109/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 28.10.2015 ROKU

UCHWAŁA NR XXVII/290/20 Z DNIA 28.10.2020 ROKU w sprawie zmiany uchwały

a) OKRES ZWOLNIENIA:4 lata

b) WARUNKI:

 • uruchomienie nowej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych w budynkach położonych:
  • na obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków
  • po zewnętrznej stronie Plant Jana Pawła II, przy ulicach: Wały Jarosława Dąbrowskiego, Wały Księcia Józefa Poniatowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich, Wały Tadeusza Kościuszki, Targowej
  • przy ul. Rynek Sarnowski

c) MAKSYMALNA KWOTA ZWOLNIENIA:200 000 euro

 

Zachęty regionalne:

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym. Więcej znajdą Państwo na stronie https://invest-park.com.pl/wysokosc-pomocy-publicznej/ .

Zachęty krajowe:

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy. Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej znajdą Państwo na http://www.paih.gov.pl/prawo/syste_podatkowym