Strefa Płatnego Parkowania obejmuję następujące ulice:

Podstrefa A

  • ul. 3 Maja (od ul. Wały J. Dąbrowskiego do ul. Kramarskiej);
  • ul. Grunwaldzka (od ul. M. Konopnickiej do ul. A. Mickiewicza);

 Podstrefa B

  • ul. Wały T. Kościuszki – strona wewnętrzna (od ul. Wojska Polskiego do ul. Wały J. Dąbrowskiego);
  • pl. Rawickiej Synagogi (od ul. Wały T. Kościuszki do ul. M. Kopernika);
  • ul. Plac Wolności – część zachodnia (od ul. 17 Stycznia do ul. Wazów);
  • ul. Plac Wolności (od ul. Szwedzkiej do ul. Sukienniczej);
  • ul. Plac Wolności – część wschodnia (od ul. Wazów do ul. 17 Stycznia);
  • ul. 17 Stycznia (od ul. B. Głowackiego do ul. S. Staszica);
  • ul. K. Marcinkowskiego (od ul. Sukienniczej do ul. Wały Powstańców Wlkp.).

Ponadto płatny postój obowiązuje na ul. Rynek.

Lokalizację stref i ulic nimi objętych wraz z rozmieszczonymi parkomatami przedstawia mapka:

 

OPŁATY

Postój w strefie płatnego parkowania jest płatny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. Na ul. Marcinkowskiego w godz. od 6.00 do 15.00.
Postój na Rynku jest płatny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 oraz w soboty od godz. 10.00 do 14.00.

Opłat nie pobiera się w niedzielę i święta.

CENNIK

Zakupu biletu parkingowego należy dokonać niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP. Dowód stwierdzający uiszczenie opłaty za postój (bilet parkingowy, karta abonamentowa, informacja o korzystaniu z aplikacji mobilnej) lub dokument upoważniający do bezpłatnego parkowania (karta parkingowa) kierujący pojazdem powinien umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu.

Opłaty za parkowanie można uiszczać w parkometrze monetami 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł. Parkometr nie wydaje reszty. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkometru kierowca powinien wykupić bilet parkingowy w innym parkometrze.

Opłaty można dokonać również za pomocą telefonu komórkowego w aplikacji moBiLET (http://www.mobilet.pl), a na parkingu na rynku także zbliżeniową kartą płatniczą.

Pobierz, wydrukuj i oznacz samochód winietą

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI:

Podstrefa A
- za pierwsze pół godziny - 1,20 zł (opłata minimalna)
- za pierwszą godzinę - 2,40 zł
- za drugą godzinę - 2,80 zł
- za trzecią godzinę - 3,20 zł
- za każdą kolejną rozpoczętą godzinę - 2,40 zł

Podstrefa B
- za pierwsze pół godziny - 1,00 zł (opłata minimalna)
- za pierwszą godzinę - 2,00 zł
- za drugą godzinę - 2,20 zł
- za trzecią godzinę - 2,40 zł
- za każdą kolejną rozpoczętą godzinę - 2,00 zł

Rynek
- za pierwsze pół godziny - 2,00 zł (opłata minimalna)
- za pierwszą godzinę - 3,50 zł
- za drugą godzinę - 4,00 zł
- za trzecią godzinę - 4,50 zł
- za każdą kolejną rozpoczętą godzinę - 3,50 zł

Dla właściciela imiennej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej lub kierowcy przewożącego właściciela takiej karty – 0,00 zł.
Za postój motocykla - 0,00 zł;

Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.
W ramach wykupionego czasu postoju można zmienić miejsce postoju w danej podstrefie. Ponadto uiszczona opłata w podstrefie A uprawnia do postoju pojazdu w podstrefie B do końca opłaconego czasu.

KARTY ABONAMENTOWE

W UMGR (Biuro Obsługi Klienta) można nabyć miesięczne karty abonamentowe w cenie 150 zł za miesiąc. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty, którą trzeba dokonać na rachunek bankowy nr 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 podając w tytule przelewu nr rejestracyjny pojazdu. Wykupienie karty abonamentowej nie zabezpiecza wolnego miejsca.

Wniosek do pobrania

WEZWANIE DO OPŁATY DODATKOWEJ

W przypadku parkowania bez wniesionej opłaty, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem winien na podstawie wezwania pozostawionego na przedniej szybie za wycieraczka przez kontrolera SPP, uiścić opłatę dodatkową, w wysokości 110,00 zl w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 podając w tytule przelewu nr wezwania oraz nr rejestracyjny pojazdu. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 50,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

PODSTAWY PRAWNE