Gmina Rawicz dołączyła do miast, które oferują swoim Mieszkańcom specjalnie przygotowane bonusy i rabaty w formie „Karty Mieszkańca”.

Jest to program stworzony z myślą o korzyściach płynących ze współpracy gminy z partnerami - rawickimi przedsiębiorcami. Beneficjentami programu są mieszkańcy gminy Rawicz.

Celem „Karty Mieszkańca” jest przygotowanie atrakcyjnej oferty cenowej (w formie rabatów czy bonusów), jak i zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz budowanie marki Gminy Rawicz jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Nasza współpraca, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu, będzie korzyścią i dobrem dla wszystkich, których domem jest Gmina Rawicz.

Wniosek o wydanie karty

Wypełniony wniosek można przesłać na adres kartamieszkanca@rawicz.eu lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Mieszkaniec niezameldowany na terenie gminy Rawicz okazuje do wglądu formularz PIT lub ZAP3 (część bez dochodów), w którym w rubryce zamieszkania podany jest adres na terenie Gminy Rawicz.

Osobom poniżej 13. roku życia lub osobom ubezwłasnowolnionym całkowicie i częściowo przy składaniu wniosku musi towarzyszyć przedstawiciel ustawowy (np. rodzic lub opiekun prawny) i tylko on może wypełnić wniosek danymi takiej osoby składając swój podpis na wniosku.

Osoby w wieku pomiędzy 13. a 18. rokiem życia mogą osobiście wypełnić, podpisać i złożyć  wniosek oraz odebrać Kartę, jednak wymagane jest okazanie przez nich legitymacji szkolnej oraz kserokopii dowodu osobistego jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

O dacie odbioru karty, wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną - informacja zostanie przesłana na podany we wniosku adres mailowy.

wniosek o wydanie karty

Regulamin przyznawania i korzystania z Karty Mieszkańca