Paweł Jóska Akademia Taekwondo IN NAE
Michał Bródka placówki oświatowe Gminy Rawicz
Ewa Chorzępa Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Krzysztof Duda Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS
Krzysztof Glina Rawicki Klub Karate Surem
Sławomir Górniak Ludowy Klub Sportowy Sarnowianka
Aldona Świtała Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet
Magdalena Kaczmarek Urząd Miejski Gminy Rawicz
Ryszard Kapłon Rawicki Klub Sportowy Bock
Hubert Kupczyk OSIR Rawicz/PSZS
Karol Kupczyk Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona”
Sławomir Knop RKS Kolejarz
Michał Rejek Klub Piłkarski Rawia Rawicz
Jan Rola Uczniowski Klub Sportowy Start
Robert Skotarek Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik
Paweł Szybaj Urząd Miejski Gminy Rawicz
Dawid Szynalski Uczniowski Klub Sportowy Szóstka
Sławomir Wasilewski Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia
Marek Szymański Klub Sportowy Sporty Walki Rawicz
Łukasz Bojdo ULKS Pelikan Dębno Polskie
Bartłomiej Kajak Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego
Zbigniew Bieniek Stowarzyszenie Aktywna Sportowa Rodzinka

Obecna Rawicka Gminna Rada Sportu powołana została przez Burmistrza Gminy Rawicz na okres 2019-2023.

Do zadań Rady należy przede wszystkim opiniowanie strategii rozwoju gminy Rawicz w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w zakresie kultury fizycznej, programów rozwoju bazy sportowej oraz zakresu i zasad wspierania sportu na terenie gminy.

Przewodniczący - Paweł Jóska (Akademia Taekwon-do IN-NAE).