• Numer alarmowy – 112
 • Policja – 997
 • Straż Pożarna – 998
 • Pogotowie Ratunkowe - 999
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego - 987
 • Pogotowie Energetyczne - 991
 • Pogotowie Gazowe - 992
 • Pogotowie Ciepłownicze - 993
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - 994
 • Komenda Główna Policji – system Child Alert - 995
 • Centrum Antyterrorystyczne - 996
 • Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA) - 116 000
 • Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA) - 800 702 222
 • Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - 22 668 70 00
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) - 116 111