Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy ePUAP.

  1. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz za pomocą systemu rządowego platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP http://epuap.gov.pl/ wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

– gotowego e-formularza,

– wniosku.

Skrytka ePUAP: /umgrawicz/skrytka

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz:

1) Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym, lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP.

Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl

UWAGA
Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP http://epuap.gov.pl/ .

2) W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.

3) Akceptowane formaty załączników to:

– DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS

– XLS, XLSX

– CSV

– TXT

– GIF, TIF, BMP, JPG

– PDF

– ZIP

4) Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5,5MB.

5) Doręczanie dokumentów elektronicznych na nośnikach danych.

Dokumenty na nośnikach danych takich, jak:

– płyta CD lub DVD,

– pamięć masowa USB,

można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w Biurze Obsługi Klienta.