"Życie Rawicza"
ul. 17 Stycznia 37/4, 63-900 Rawicz

 

tel. 65 546 52 52
redakcja@zycie-rawicza.pl
www.rawicz24.pl

"Gazeta Rawicka"
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

 

tel. 65 546 76 71
gazeta@rawicz.eu
www.rawicz.pl