Raport gminny - wzrost liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy 2015-2020

Dane: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W końcu miesiąca września 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 1.207 bezrobotnych (w tym 744 kobiety tj. 61,6% ogółu bezrobotnych).

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca września 2020 roku, 199 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 16,5% ogółu bezrobotnych. W miesiącu wrześniu 2020 roku zarejestrowano 216 nowych bezrobotnych, tj. o 93 osoby więcej niż w miesiącu sierpniu 2020 r. Spośród noworejestrujących większość tj. 87,0% - to osoby poprzednio pracujące (188 os.).

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 7 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 3,2% nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu

Zaktualizowano: 2020-10-06