Aktywni na rynku pracy

Przygotowaliśmy raport, z którego dowiesz się o wzroście liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w zestawieniu kwartalnym. Przez "aktywny wpis" rozumiemy rejestrację działalności gospodarczej, czyli poprawnie złożony wniosek o wpis do CEIDG przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą.

Zestawiając dane od I kwartału 2015 roku obserwujemy tendencję wzrostową. I kwartał 2015 roku - 1046 aktywnych wpisów, III kwartał 2021 roku - 1704 aktywnych wpisów. To wzrost o 658 aktywnych wpisów.

Poniższe zestawienie obrazuje wzrost liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w latach 2015-2021.

(by powiększyć wykres, prosimy kliknąć w grafikę)

Źródło: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zaktualizowano: 2021-09-02

Bezrobotni na rynku pracy

W końcu miesiąca września 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 873 bezrobotnych (w tym 541 kobiet tj. 62% ogółu bezrobotnych). To spadek o 22 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
W porównaniu do września 2020 roku, w którym zarejestrowanych było 1207 bezrobotnych, spadek wynosi 334 osoby.

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca września 2021 roku, 156 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 17,9% ogółu bezrobotnych. W miesiącu wrześniu 2021 roku zarejestrowano 213 nowych bezrobotnych, tj. o 70 osób więcej niż w miesiącu sierpniu 2021 r. Spośród nowo rejestrujących większość tj. 92,5% - to osoby poprzednio pracujące (197 os.). Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono w miesiącu sprawozdawczym 235 bezrobotnych, to jest o 105 osoby więcej niż w miesiącu sierpniu 2021 roku. W miesiącu sprawozdawczym pracę podjęło 158 osób.

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 4 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 1,9% nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Szczegóły: Informacja o sytuacji na rynku pracy - wrzesień 2021

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu

Zaktualizowano: 2021-10-07