Aktywni na rynku pracy

Przygotowaliśmy raport, z którego dowiesz się o wzroście liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w zestawieniu kwartalnym. Przez "aktywny wpis" rozumiemy rejestrację działalności gospodarczej, czyli poprawnie złożony wniosek o wpis do CEIDG przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą.

Zestawiając dane od I kwartału 2015 roku obserwujemy tendencję wzrostową. I kwartał 2015 roku - 1046 aktywnych wpisów, IV kwartał 2023 roku - 1749 aktywnych wpisów. To wzrost o 703 aktywnych wpisów.

Poniższe zestawienie obrazuje wzrost liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w latach 2015-2023.

(by powiększyć wykres, prosimy kliknąć w grafikę)

Źródło: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zaktualizowano: 2024-01-05

Bezrobotni na rynku pracy

Na końcu miesiąca listopada 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 845 bezrobotnych (w tym 514 kobiet tj. 60,8% ogółu bezrobotnych). To spadek o 16 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do listopada 2022 roku, w którym zarejestrowanych było 856 bezrobotnych, spadek wynosi 11 osób.

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu na koniec miesiąca listopada 2023 roku, 135 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 16% ogółu bezrobotnych. W miesiącu listopadzie 2023 roku zarejestrowano 146 nowych bezrobotnych, tj. o 15 osób mniej niż w miesiącu październiku 2023 r. Spośród nowo rejestrujących większość tj. 90,4% - to osoby poprzednio pracujące (132 os.). Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono w miesiącu sprawozdawczym 162 bezrobotnych to jest o 43 osoby mniej niż w miesiącu październiku 2023 roku. W miesiącu sprawozdawczym pracę podjęło 95 osób.

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 4 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 2,7% nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Szczegóły: Informacja o sytuacji na rynku pracy_listopad 2023

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu

Zaktualizowano: 2023-12-18