Aktywni na rynku pracy

Przygotowaliśmy raport, z którego dowiesz się o wzroście liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w zestawieniu kwartalnym. Przez "aktywny wpis" rozumiemy rejestrację działalności gospodarczej, czyli poprawnie złożony wniosek o wpis do CEIDG przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą.

Zestawiając dane od I kwartału 2015 roku obserwujemy tendencję wzrostową. I kwartał 2015 roku - 1046 aktywnych wpisów, II kwartał 2021 roku - 1679 aktywnych wpisów. To wzrost o 633 aktywnych wpisów.

Poniższe zestawienie obrazuje wzrost liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w latach 2015-2021.

(by powiększyć wykres, prosimy kliknąć w grafikę)

Źródło: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zaktualizowano: 2021-06-02

Bezrobotni na rynku pracy

W końcu miesiąca czerwca 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 939 bezrobotnych (w tym 581 kobiet tj. 61,9% ogółu bezrobotnych). To spadek o 53 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
W porównaniu do czerwca 2020 roku, w którym zarejestrowanych było 1174 bezrobotnych, spadek wynosi 235 osób.

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca czerwca 2021 roku, 178 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 19,0% ogółu bezrobotnych. W miesiącu czerwcu 2021 roku zarejestrowano 164 nowych bezrobotnych, tj. o 3 osoby więcej niż w miesiącu maju 2021 r. Spośród nowo rejestrujących większość tj. 87.8% - to osoby poprzednio pracujące (144 os.). Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono w miesiącu sprawozdawczym 217 bezrobotnych, to jest o 37 osób więcej niż w miesiącu maju 2021 roku. W miesiącu sprawozdawczym pracę podjęły 122 osoby.

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 8 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 4,9% nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Szczegóły: Informacja o sytuacji na rynku pracy 2021r.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu

Zaktualizowano: 2021-07-02