Aktywni na rynku pracy

Przygotowaliśmy raport, z którego dowiesz się o wzroście liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w zestawieniu kwartalnym. Przez "aktywny wpis" rozumiemy rejestrację działalności gospodarczej, czyli poprawnie złożony wniosek o wpis do CEIDG przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą.

Zestawiając dane od I kwartału 2015 roku obserwujemy tendencję wzrostową. I kwartał 2015 roku - 1046 aktywnych wpisów, II kwartał 2022 roku - 1709 aktywnych wpisów. To wzrost o 663 aktywnych wpisów.

Poniższe zestawienie obrazuje wzrost liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w latach 2015-2022.

(by powiększyć wykres, prosimy kliknąć w grafikę)

Źródło: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zaktualizowano: 2022-06-02

Bezrobotni na rynku pracy

W końcu miesiąca maja 2022 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 811 bezrobotnych (w tym 478 kobiet tj. 58,9% ogółu bezrobotnych). To spadek o 4 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do maja 2021 roku, w którym zarejestrowanych było 884 bezrobotnych, spadek wynosi 73 osoby.

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca maja 2022 roku, 176 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 21,7% ogółu bezrobotnych. W miesiącu maju 2022 roku zarejestrowano 159 nowych bezrobotnych, tj. o 24 osoby więcej niż w miesiącu kwietniu 2022 r. Spośród nowo rejestrujących większość tj. 83% - to osoby poprzednio pracujące (132 os.). Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono w miesiącu sprawozdawczym 163 bezrobotnych, to jest o 15 osób więcej niż w miesiącu kwietniu 2022 roku. W miesiącu sprawozdawczym pracę podjęło 67 osób.

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 4 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 2,5% nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Szczegóły: Informacja o sytuacji na rynku pracy

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu

Zaktualizowano: 2022-06-02