Aktywni na rynku pracy

Przygotowaliśmy raport, z którego dowiesz się o wzroście liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w zestawieniu kwartalnym. Przez "aktywny wpis" rozumiemy rejestrację działalności gospodarczej, czyli poprawnie złożony wniosek o wpis do CEIDG przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą.

Zestawiając dane od I kwartału 2015 roku obserwujemy tendencję wzrostową. I kwartał 2015 roku - 1046 aktywnych wpisów, III kwartał 2022 roku - 1704 aktywnych wpisów. To wzrost o 658 aktywnych wpisów.

Poniższe zestawienie obrazuje wzrost liczby aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w latach 2015-2022.

(by powiększyć wykres, prosimy kliknąć w grafikę)

Źródło: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zaktualizowano: 2022-09-08

Bezrobotni na rynku pracy

W końcu miesiąca sierpnia 2022 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 843 bezrobotnych (w tym 508 kobiet tj. 60,3% ogółu bezrobotnych). To wzrost o 24 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do sierpnia 2021 roku, w którym zarejestrowanych było 895 bezrobotnych, spadek wynosi 52 osoby.

Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu w końcu miesiąca sierpnia 2022 roku, 182 osoby posiadały prawo do zasiłku, stanowiły one 21,6% ogółu bezrobotnych. W miesiącu sierpniu 2022 roku zarejestrowano 155 nowych bezrobotnych, tj. o 14 osób mniej niż w miesiącu lipcu 2022 r. Spośród nowo rejestrujących większość tj. 91% - to osoby poprzednio pracujące (141 os.). Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono w miesiącu sprawozdawczym 131 bezrobotnych, to jest o 1 osobę mniej niż w miesiącu lipcu 2022 roku. W miesiącu sprawozdawczym pracę podjęły 63 osoby.

W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 9 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 5,8% nowo rejestrujących się bezrobotnych.

Szczegóły: Informacja o sytuacji na rynku pracy_sierpień 2022

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu

Zaktualizowano: 2022-09-22