IDEA

Grupa ds. współpracy zagranicznej powstała w 2017 roku z inicjatywy pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Za cel wyznaczyła sobie skupienie osób, które wesprą wiedzą i doświadczeniem działania Gminy Rawicz w ramach współpracy z zagranicznymi samorządami. Spotkania koordynowane przez Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej przyciągnęły przedstawicieli różnych środowisk. Szybko wyłonili się z nich liderzy, wokół których zorganizowano tematyczne zespoły do spraw: samorządowych, społecznych, senioralnych, kultury, sportu i turystyki, biznesu, służb mundurowych, kościelnych oraz edukacji.

Grupa liczy obecnie ponad 50 osób, a z jej szeregów w 2018 roku wyłoniono członków Stowarzyszenia Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl. Zespół nie zaprzestał swojej działalności i cały czas jest otwarty na nowych działaczy.

KONTAKT

Wszyscy, którzy chcą zaangażować się w działania o charakterze międzynarodowym, mogą kontaktować się z Biurem Promocji i Komunikacji Społecznej:

e-mail: promocja@rawicz.eu
tel. +48 65 546 76 71

Spotkania grupy inicjatywnej ds. współpracy zagranicznej

23 września 2019 r.

Spotkanie poświęcono na podsumowanie wizyt grup inicjatywnych oraz wymieniono opinie na temat organizacji oficjalnych uroczystości. Poszczególne narady odbywały się w grupach tematycznych. Stworzony został również wstępny plan działań na 2020 rok. Uczestnicy zadeklarowali też chęć udziału w lekcjach podstaw języka niemieckiego. W spotkaniu wzięło udział 27 osób. Pomieszczenia na jego organizację użyczyli właściciele Restauracji Brewicz.

 

11-14 lipca 2019 r.

Przedstawiciele samorządu wraz z grupą inicjatywną ds. współpracy zagranicznej gminy Rawicz gościli w Attendorn. Po czerwcowych uroczystościach w Rawiczu przyszedł bowiem czas na złożenie podpisów pod niemiecką wersją umowy o partnerstwie miast. W ceremonii poświęconej przypieczętowaniu współpracy wzięli udział przedstawiciele władz obu miast, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Attendorn. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Konsul Generalny RP w Kolonii, Jakub Wawrzyniak, podkreślając kolejny, znaczący przykład relacji pomiędzy Polską a Nadrenią Północną-Westfalią. Dla zebranych wystąpiła - prezentująca wysoki poziom artystyczny - amatorska orkiestra strażacka oraz dziecięcy chór, który zaskoczył zebranych piosenką wykonaną w języku polskim.

 

25 lutego 2019 r.

W Muzeum Ziemi Rawickiej odbyło się kolejne spotkanie grupy inicjatywnej ds. współpracy zagranicznej. Zgromadzeni poddali dyskusji plany na 2019 rok - w szczególności oficjalne nawiązanie współpracy z Attendorn i organizację uroczystości z udziałem Konsula Generalnego Niemiec.