Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych z dniem 18 lipca 2014r., WSO UM nie wykonuje już zadań wynikających z nowych przepisów dotyczących zbiórek publicznych.

Zadania te wykonuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Adres strony internetowej http://www.zbiorki.gov.pl

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Zawiadomienie o imprezie

Uchwała nr L/579/2018 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz, niestanowiącym wyłącznej własności Gminy

Wzór wniosku

Od 2023 roku obowiązuje nowa uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz nagród dla trenerów i instruktorów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Uchwała Nr LVI/597/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 listopada 2022 r.