Henryk Pawłowski – 2019

Henryk Pawłowski ukończył filologię polską na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe w Zielonej Górze. W latach 1978 – 2006 pracował jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu. Od 2012 r. pracuje w Muzeum Ziemi Rawickiej na stanowisku główny specjalista.

Jego zainteresowania artystyczne są wszechstronne – zajmuje się fotografią, poezją, pisaniem tekstów piosenek, teatrem (jako autor scenariuszy, reżyser i aktor – współtworzył z Marianem Przybyłem w 1978 roku Grupę Teatralną „Koniugacja”, potem prowadził „Koniugację 2”, Teatr Prywatny; od 2012 roku współpracuje ze stowarzyszeniem Strefa Niskich Ciśnień. Zadebiutował jako poeta na łamach prasy w 1977 r. Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, m.in. „Zielonej Wazy” w Poznaniu, „Drewnianej Sowy” w Gostyniu, „Milowego Słupa” w Koninie, „Konfrontacji” w Lesznie, „Złotego Klucza” w Świdwinie, Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie, „O Laur Klemensa Janickiego” w Poznaniu, „O Kaptur Joannity” w Sulęcinie. Wydał 18 tomików wierszy. Ma na swoim koncie 10 indywidualnych wystaw fotogramów i grafik oraz udział w wystawach zbiorowych. Brał udział w wydawnictwach zbiorowych: „Sny na odległość – almanach poetów ziemi leszczyńskiej” (1993), „Antologia poetów polskich 2016″ (2016), „Antologia poetów polskich 2017″ (2017).

Opublikował album fotografii. Jest także autorem książek poświęconych historii ziemi rawickiej: „Rawickie archiwalia” (współautor) – wydanie I (1998), wydanie II (2013), „Planty Jana Pawła II” – album fotografii (2011), „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie” (2011), „Blednące kolory historii” – eseje (2012), „Staromiejski przewodnik – Rawicz” (2013), wydanie I i II, „Brać szewska w Rawiczu na tle dziejów rzemiosła od lokacji miasta do końca XIX wieku” (2013), „Korpus Kadetów nr 3/2 w starej fotografii ze zbiorów Muzeum Ziemi Rawickiej” (2014), „Korpus Kadetów w Rawiczu. Tradycja i historia” (2015), „Powstanie wielkopolskie 1918-1919 na ziemi rawickiej. Historia i tradycja” (2018).

Poszukiwania artystyczne Henryka Pawłowskiego doprowadziły do powstania autorskich spektakli teatralnych: „Jestem pecetem” (2012), „Ikonostas” (2013), „Droga.” (2014), „Stand-up” (2015), „Rawiczuuu” (2016), „chybotliwie” (2017), „jedna trzecia”.(2019). Jest współtwórcą płyt: Strojownia Orkiestra „Brzmienie mego miasta” (2016), Strefa Niskich Ciśnień „Strojownia” (2018), Strefa Niskich Ciśnień „jedna trzecia”.(2019).

W latach 1993-2015 był redaktorem naczelnym czasopisma samorządowego „Gazeta Rawicka”.

Posiada odznaczenia i wyróżnienia:

„Kryształowa Kula” – Nagroda Kulturalna Miasta i Gminy Rawicz (2009); Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce „Izabella” – II nagroda – za album „Korpus Kadetów w Rawiczu– Tradycja i historia” (2016); Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2017); Wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce „Izabella”– Wyróżnienie – za album „Powstanie wielkopolskie 1918-1919 na ziemi rawickiej. Historia i tradycja” (2019).

Henryk Pawłowski przez 29 lat jako nauczyciel wszczepiał rawickiej młodzieży miłość do literatury i sztuki. Jego wieczory autorskie, wystawy, spektakle wpisały się na stałe w kalendarium życia kulturalnego Rawicza. Jako redaktor naczelny pisma „Gazeta Rawicka” dostarczał mieszkańcom informacji o bieżących wydarzeniach i historii Rawicza. Jest bardzo związany z miastem rodzinnym, jego historią i architekturą. Jako autor wielu publikacji promuje dziedzictwo ziemi rawickiej. Prowadzi wykłady, prelekcje historyczne, lekcje muzealne, spacery tematyczne.

Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia – 2021

Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury o istotnym znaczeniu dla gminy Rawicz jest docenieniem działalności koncertowej, wydawniczej i fonograficznej. We wniosku złożonym przez Muzeum Ziemi Rawickiej znalazła się dotychczasowa działalność stowarzyszenia, które od 2017 roku działa w formie stowarzyszenia zwykłego. Główną osią działań Stowarzyszenia jest prowadzenie zespołu Strefa Niskich Ciśnień, którego nagrania emitowane były między innymi przez Program Trzeci Polskiego Radia, do którego zespół został zaproszony do audycji na żywo. Niektóre utwory znalazły się na prestiżowym wydawnictwie „Offensywa 4” kompilowanym przez uznanego dziennikarza radiowej Trójki – Piotra Stelmacha. Stowarzyszenie do tej pory zrealizowało kilka projektów wydawniczych, współtworzyło z rawickim artystą Henrykiem Pawłowskim widowiska poetycko – muzyczne i było wydawcą tomików poezji. Działalność Stowarzyszenia od kilku lat wspiera Gmina Rawicz dofinansowując niektóre projekty kulturalne.

Witold Adamczyk – 2023

Witold ADAMCZYK (ur. w 1966 roku) – od lat zawodowo i artystycznie związany z Rawiczem. Jest artystą malarzem (absolwent Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, dyplom w pracowni malarstwa prof. J. Bigoszewskiego w 1992 roku, doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. A. Leśnika w 2013 roku), a na co dzień – nauczycielem plastyki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Sierakowie (dawne Gimnazjum w Sierakowie).

Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Za twórczość plastyczną zdobywał nagrody, m.in. na 9., 10. i 11. Prezentacjach Leszczyńskiego Środowiska Plastycznego (Galeria BWA, Leszno), stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, Kryształową Kulę – nagrodę w dziedzinie kultury (Laury Przedsiębiorczości, Rawicz).

W 1998 roku był współzałożycielem rawickiej grupy artystycznej „R4”, która doprowadziła do stworzenia w naszym mieście wystaw i plenerów, później przekształconych w Biennale Sztuki Europejskiej, następnie w Rawickie Mosty Sztuki.

Od kilkunastu lat jest kuratorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kolory szarości” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Sierakowie. W budynku tej szkoły utworzył i prowadzi do dziś Galerię „Na Piętrze”, w której organizuje wystawy sztuki współczesnej artystów związanych z Rawiczem i wybitnych plastyków współczesnych z różnych ośrodków akademickich.

W ostatnich latach współtworzy z Piotrem Adamczykiem, bratem bliźniakiem, unikalną koncepcję wspólnej pracy artystycznej w projekcie „Podobieństwa i różnice. Różnice i podobieństwa”. Temu projektowi i twórczości Witolda i Piotra Adamczyków poświęcony został film dokumentalny, który swoją premierę miał w roku 2023.