Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz

tel. 65 546 62 00
dyzurny.rawicz@po.policja.gov.pl
www.rawicz.policja.gov.pl