Aby zapoznać się ze złożonymi interpelacjami radnych, należy wybrać odpowiedni punkt obrad dowolnej sesji. Przejdź do strony e-sesja: www.rawicz.esesja.pl