WSPÓŁPRACA

Przedstawiciele stowarzyszeń lub osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej mogą skorzystać ze spotkań doradczych prowadzonych
przez pracownika Biura Promocji i Komunikacji Społecznej.

Zachęcamy do umówienia się na konsultacje:
e-mail: mturski@rawicz.eu
tel. 65 546 76 71