Rawicz otwarty na współpracę…

W Rawiczu działa blisko 100 stowarzyszeń. Na ich działalność miasto przeznacza corocznie środki w ramach konkursów otwartych. Gmina podejmuje wiele przedsięwzięć przy współpracy z organizacjami pozarządowymi opartych na działaniach wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rocznych programach współpracy.

Organizacje i KGW współtworzą z nami działania kulturalne, sportowe, jarmarki oraz współkreują produkty regionalne czy wsie tematyczne.

W gminie Rawicz działa Rawicka Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. W Urzędzie funkcjonuje także „Kawiarenka NGO” wspierająca osoby działające w trzecim sektorze, organizowane są także Targi Ekonomii Społecznej – Rynek Aktywnych Mieszkańców.