Rawicz otwarty na współpracę…

W Rawiczu działa blisko 100 stowarzyszeń. Na ich działalność miasto przeznacza przeszło 1 033 000 złotych. Dzięki środkom publicznym, możliwa jest realizacja ponad 70 zadań. Gmina podejmuje wiele przedsięwzięć przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Są wśród nich oczywiście standardowe działania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rocznych programów współpracy. Współtworzą z nami działania kulturalne, sportowe, jarmarki, współtworzą produkty regionalne, biorą udział w konsultacjach społecznych. Pod patronatami stowarzyszeń powstają kolejne wsie tematyczne.

W gminie Rawicz działa Rawicka Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, podejmowane są inicjatywy lokalne, co roku także zabezpieczona jest pula pieniędzy na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego. W Urzędzie funkcjonuje także „Kawiarenka NGO” wspierająca osoby działające w trzecim sektorze, organizowane są także Targi Ekonomii Społecznej – Rynek Aktywnych Mieszkańców.