Rawicz otwarty na edukację… i VR

Gmina Rawicz odpowiada za prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. Na naszym terenie działa 9 publicznych przedszkoli i 8 publicznych szkół podstawowych, z tego część połączonych w zespoły szkolno-przedszkolne. Oprócz tego funkcjonuje 8 przedszkoli niepublicznych, które są dotowane z budżetu gminy. Priorytetami w działalności szkół i przedszkoli są otwartość na wdrażanie nowatorskich metod i narzędzi pracy oraz chęć doskonalenia jakości nauczania.

Korzystamy z nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych (m.in.: dziennik elektroniczny, urządzenia biofeedback, aplikacja VR pod OculusGo). Mamy za sobą pozytywne doświadczenia współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus, czy z miastami partnerskimi. Co roku gmina Rawicz jest organizatorem Rawickiego Festiwalu Nauki, podczas którego staramy się łączyć obszar edukacji z rynkiem pracy.

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy prowadzi projekt "Wirtualni Zawodowcy" oparty na filmach monoskopowych 360 i goglach OculusGo. W ramach doradztwa zawodowego młodzież i rodzice mają szansę zapoznać się z zawodami w sferze VRu. Karty zawodów przygotowywane są wspólnie z lokalnymi zakładami pracy a o zaletach pracy w danym zawodzie, w lokalnych firmach, opowiadają ich właściciele/prezesi/pracownicy.

Od 2019 r. biuro Współpracuje z Politechniką Wrocławską i Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Ośrodka Współpracy nauki z Gospodarką trwa od 2019 r. W ramach gminnego porozumienia zarówno nasza młodzież, jak i lokalni przedsiębiorcy mogą korzystać z projektów i technologii uczelni.