Rawicz otwarty na edukację…

Gmina Rawicz odpowiada za prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. Na naszym terenie działa 9 publicznych przedszkoli i 8 publicznych szkół podstawowych, z tego część połączonych w zespoły szkolno-przedszkolne. Oprócz tego funkcjonuje 8 przedszkoli niepublicznych, które są dotowane z budżetu gminy. Priorytetami w działalności szkół i przedszkoli są otwartość na wdrażanie nowatorskich metod i narzędzi pracy oraz chęć doskonalenia jakości nauczania.

Korzystamy z nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych (m.in.: dziennik elektroniczny, urządzenia biofeedback, aplikacja VR pod OculusGo). Mamy za sobą pozytywne doświadczenia współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus, czy z miastami partnerskimi. Co roku gmina Rawicz jest organizatorem Rawickiego Festiwalu Nauki, podczas którego staramy się łączyć obszar edukacji z rynkiem pracy.

W 2019 roku gmina podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Wrocławską i Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Ośrodka Współpracy nauki z Gospodarką. W ramach którego zarówno nasza młodzież, jak i lokalni przedsiębiorcy mogą korzystać z projektów i technologii uczelni.