24.03.2021 r.
Informujemy, że dzieciom 6-letnim, 5-letnim, 4-letnim i 3-letnim, które uczestniczyły w rekrutacji, ale z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc nie dostały się do przedszkola wybranego przez rodziców, Burmistrz Gminy Rawicz wskaże pisemnie inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

Wskazanie takie nastąpi do dnia 14 maja 2021 r. i będzie poprzedzone kontaktem telefonicznym z rodzicem ze strony Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Następnie rodzice otrzymają stosowne pismo listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola wybranego przez rodziców w rekrutacji.

Dzieci zamieszkałe poza gminą Rawicz oraz dzieci urodzone w 2019 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) mogą być przyjęte do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina będzie dysponowała jeszcze wolnymi miejscami.


18.03.2021 r.
Zwracamy Państwa uwagę i przypominamy, że lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie oznacza jeszcze przyjęcia dziecka do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego i nie jest z nim równoznaczna.

Kolejnym krokiem w rekrutacji jest potwierdzenie woli przyjęcia kandydata. Po potwierdzeniu woli status kandydata w systemie „Nabór” automatycznie zmienia się na „przyjęty”, co też nie oznacza jeszcze przyjęcia.

Ostateczny wynik rekrutacji jest zależny od limitu miejsc w oddziale. Ostateczna informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego jest znana dopiero w dniu ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (tj. 24 marca 2021 r.).    


17.03.2021 r.
Komunikat w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych – ważne dla rodziców.

UWAGA. Poniższe informacje nie dotyczą rodziców dzieci zgłoszonych do klas I szkół obwodowych. Przyjęcie dziecka do klasy I (ogólnodostępnej) szkoły obwodowej odbywa się z urzędu, dzieci te nie uczestniczą w rekrutacji a rodzice nie muszą podejmować żadnych dodatkowych czynności.

 • Informacje dla rodziców, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka drogą elektroniczną.

W związku z trwającą rekrutacją do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych
(klas I ogólnodostępnych i oddziałów sportowych w klasach I i IV) informujemy, że:

 • listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane dnia 17 marca 2021 r. o godz. 12.00,
 • ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy rodziców, aby nie przychodzili do przedszkola czy szkoły celem sprawdzenia, czy dziecko figuruje na liście; ze względów epidemiologicznych wstęp do placówek jest ograniczony do niezbędnego minimum,
 • lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie oznacza jeszcze przyjęcia dziecka i nie jest z nim równoznaczna,
 • informacje o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ należy sprawdzić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/rawicz, logując się na konto rodzica,
 • w dniach od 17 marca 2021 r. po godz. 12.00 do dnia 22 marca 2021 r. odbędzie się potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/; dotyczy to wyłącznie dzieci zakwalifikowanych;
 • z uwagi na obecną sytuację potwierdzanie nie będzie odbywało się w formie pisemnego oświadczenia, lecz elektronicznie,
 • w celu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ elektronicznie, należy wejść na stronę internetową https://nabor.pcss.pl/rawicz i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją,
 • niepotwierdzenie woli przyjęcia jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji,
 • ostateczny wynik rekrutacji, czyli informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ również należy sprawdzić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/rawicz, logując się na konto rodzica; ostateczny wynik rekrutacji ogłaszany jest dnia 24 marca 2021 r. o godz. 12.00,
 • po ogłoszeniu wyników rekrutacji informacje o ewentualnych wolnych miejscach
  w przedszkolach/szkołach/oddziałach sportowych będą dostępne na stronie https://nabor.pcss.pl/rawicz. Na miejsca te będzie prowadzony ewentualny nabór uzupełniający (od 04 maja 2021 r.).

Prosimy rodziców o postępowanie wg powyższych wytycznych w trosce o własne bezpieczeństwo zdrowotne oraz bezpieczeństwo pracowników przedszkoli i szkół. Prosimy o skorzystanie z możliwości, jakie daje elektroniczna rekrutacja.

 • Dla rodziców, którzy nie złożyli wniosków drogą elektroniczną i wypełnili je w tradycyjnej, papierowej formie.

W związku z trwającą rekrutacją do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych (klas I ogólnodostępnych i oddziałów sportowych w klasach I i IV) informujemy, że:

 • listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane dnia 17 marca 2021 r. o godz. 12.00,
 • ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy rodziców, aby nie przychodzili do przedszkola czy szkoły celem sprawdzenia, czy dziecko figuruje na liście; ze względów epidemiologicznych wstęp do placówek jest ograniczony do niezbędnego minimum,
 • lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie oznacza jeszcze przyjęcia dziecka i nie jest z nim równoznaczna,
 • informacje o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ przekaże rodzicom pracownik przedszkola/szkoły drogą telefoniczną; prosimy cierpliwie oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony pracownika przedszkola/szkoły,
 • w dniach od 17 marca 2021 r. po godz. 12.00 do dnia 22 marca 2021 r. odbędzie się potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/; dotyczy to wyłącznie dzieci zakwalifikowanych,
 • z uwagi na obecną sytuację potwierdzanie nie będzie odbywało się w formie pisemnego oświadczenia; pracownik przedszkola/szkoły informujący rodzica telefonicznie o zakwalifikowaniu dziecka zapyta jednocześnie czy rodzic potwierdza wolę przyjęcia i oznaczy w systemie elektronicznym odpowiednią, udzieloną przez rodzica odpowiedź;
 • niepotwierdzenie woli przyjęcia jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji,
 • ostateczny wynik rekrutacji, czyli informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka
  odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ również przekaże rodzicom pracownik przedszkola/szkoły drogą telefoniczną w dniach od 24.03.2021 r. po godz. 12.00 do 26.03.2021 r.,
 • po ogłoszeniu wyników rekrutacji informacje o ewentualnych wolnych miejscach w przedszkolach/szkołach/oddziałach sportowych będą dostępne na stronie https://nabor.pcss.pl/rawicz. Na miejsca te będzie prowadzony ewentualny nabór uzupełniający (od 04 maja 2021 r.).

Prosimy rodziców o postępowanie wg powyższych wytycznych w trosce o własne bezpieczeństwo zdrowotne oraz bezpieczeństwo pracowników przedszkoli i szkół. Prosimy, by nie dzwonić samodzielnie do przedszkoli/szkół, lecz oczekiwać na kontakt ze strony placówki. Pozwoli to na sprawne działanie i pozwoli uniknąć blokowania linii telefonicznej. Kontakt telefoniczny z rodzicami będzie następował wg kolejności alfabetycznej.


Od 10 lutego 2021 roku ruszył nabór do gminnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.  Zachęcamy rodziców do zapoznania się z ofertą przedszkoli i szkół, informatorem dotyczącym zasad rekrutacji oraz do elektronicznego wypełniania wniosków i zgłoszeń.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w systemie informatycznym „Nabór”, który dostępny jest pod linkiem: https://nabor.pcss.pl/rawicz. Wnioski i zgłoszenia aktywowane są w dniu rozpoczęcia naboru.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona do:

 • publicznych przedszkoli,
 • klas pierwszych (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych ,
 • klas I i IV szkół podstawowych z oddziałami sportowymi na rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 130 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378, z 2021 r., poz. 4) podajemy do wiadomości rodziców:

 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, określone Zarządzeniem nr 705/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, klas I (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych oraz klas I i IV publicznych szkół podstawowych z oddziałami sportowymi na rok szkolny 2021/2022.

ZARZĄDZENIE NR 705/2021 BURMISTRZA GMINY RAWICZ

 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:
 1. przedszkola: uchwała Nr XVII/209/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia
  30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 837),

UCHWAŁA NR XVII/209/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

 1. szkoły: uchwała nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 2538).

UCHWAŁA NR XXXVI/378/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

 • Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego „Nabór”.
 • Możliwość wypełnienia wniosków i zgłoszeń w systemie będzie uruchomiona w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 10 lutego 2021 r.
 • Wkrótce na stronie internetowej dedykowanej rekrutacji zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.
 • Aktualizacja listy placówek biorących udział w rekrutacji oraz ich oferty zakończy się z dniem 08 lutego 2021 r.