Adres:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
NIP 699-187-10-57
REGON 411050729
Nr rachunku bankowego PKO Bank Polski S.A.
20 1020 4027 0000 1602 1525 1668
Telefon: (65) 616 49 80
Email: umg@rawicz.eu
Serwis internetowy: www.rawicz.pl