Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Rawicz jest najwyższym wyróżnieniem i szczególnym wyrazem uznania nadawanym przez Radę Miejską osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Rawicz, bez względu na miejsce urodzenia, zamieszkania, narodowość, które mają wybitne zasługi dla gminy Rawicz w dziedzinie:

  • gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej i oświatowej,
  • poprawy jakości życia społeczności lokalnej,
  • promocji gminy Rawicz w kraju i na świecie,
  • posiadają szczególny prestiż, autorytet i uznanie wśród społeczności lokalnej w związku z pracą lub działalnością publiczną na rzecz Gminy Rawicz.

Wyrażając uznanie dla wybitnego dorobku sportowego oraz doceniając wszelkie zasługi dla rozwoju i promocji Gminy Rawicz na największych sportowych arenach międzynarodowych, Rada Miejska Gminy Rawicz, na specjalnej sesji 23 grudnia 2016 roku,  nadała Anicie Włodarczyk Honorowe Obywatelstwo Gminy Rawicz.

Jest to pierwsze tak szczególne wyróżnienie, jakie zostało nadane przez Gminę Rawicz.