Strakonice - miasto w Czechach, w kraju południowoczeskim, nad rzekami Otava oraz Volyňka. Trudno sobie wyobrazić to miasto bez dud i dudziarzy. Opowieść o dudziarzu Švandzie i wieloletnia tradycja dudziarska, która jest tu stale podtrzymywana tworzy atmosferę, w której odbywają się regularne spotkania dudziarzy, kapel dudziarskich i tancerzy z wielu krajów. Te zjazdy organizowane od 1967 r. to Międzynarodowy Festiwal Dudziarski Strakonice. Dzięki swemu rozmiarowi i wysokiej jakości należy do najznakomitszych festiwali folklorystycznych na świecie.

Hrad Strakonice został założony na początku XIII wieku przez ród szlachecki Bavorów i należy do najstarszych czeskich grodów kamiennych. Z biegiem wieków był wielokrotnie przebudowywany. W pomieszczeniach zamku ma siedzibę Muzeum Středního Pootaví, którego zbiory zaznajamiają nas np. z historią gry na dudach. Z gotyckiej wieży zamkowej Rumpál rozpościera się piękny widok na miasto.