Wizualizacja szlaków i tras rowerowych Gminy Rawicz

Celem projektu jest zastosowanie nowej formy prezentacji walorów krajobrazowych szlaków i tras rowerowych. Do wizualizacji zastosowano przekrój hipsometryczny (profil), który ukazuje ukształtowanie terenu wzdłuż trasy. Podstawową zaletą przekroju hipsometrycznego jest czytelna dla każdego użytkownika grafika prezentująca wzniesienia i odcinki trasy o zróżnicowanym nachyleniu terenu. Poszerzenie oferty polega również na udostępnieniu użytkownikowi zdjęć oraz filmów z wybranych miejsc i odcinków trasy. Istotnym celem jest również prezentacja ważnych dla rowerzysty informacji praktycznych jak np. rodzaj nawierzchni czy typy użytkowania terenu.

Rowerowa „S5”
Jako pomysłodawcy projektu „Rowerowej S5”, podjęliśmy działania zmierzające do realizacji inwestycji, docelowo przyszłej trasy rowerowej pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Projekt zakłada, tam gdzie jest to możliwe, wykorzystanie istniejących dróg technicznych i połączeniu ich w jedną trasę rowerową. Miejscami można także odejść od  S5 i wrócić w miejscu, gdzie jest to możliwe na istniejącą drogę techniczną. Do wykorzystania na odejście są drogi leśne, drogi techniczne przy torach kolejowych, które są w trakcie modernizacji, drogi przy wałach przeciwpowodziowych, a także same wały. Planowane jest wybudowanie odcinków szutrowych oraz budowa kładek przez cieki wodne, w miejscach gdzie w pobliżu nie ma istniejących przepraw. Ważnym czynnikiem jest także skomunikowanie z koleją, zarówno lokalną, jak i dalekobieżną.

Rowerowa "S5" - zobacz przekrój i trasę

 

Rawicki szlak rowerowy
Zaprezentowany Państwu „Rawicki Szlak Rowerowy” jest ważnym elementem oferty turystycznej gminy skierowanej do rowerzystów. Trasa przebiega przez atrakcyjny i zróżnicowany krajobrazowo obszar gminy. Została zaplanowana tak, aby swym zasięgiem objąć jak największą liczbę ciekawych i interesujących miejsc.

Przebieg szlaku: Rawicz Rynek - Sierakowo - Łaszczyn - Sarnówka - Sarnowa Rynek - Skrzyżowanie Kowaliki - Słupia Kapitulna - Ugoda - Zielona Wieś - Stwolno - Sikorzyn - Szymanowo - Dębno Polskie - Rawicz Rynek.

Rawicki Szlak Rowerowy - zobacz przekrój i trasę

 

Pętla Hazacka
Szlak „Pętla Hazacka” przebiega przez tereny zamieszkałe przez ludność nazywaną hazakami. Na obszarze mikroregionu zachowała się jeszcze gwara, obyczaje, pieśni i tańce. O atrakcyjności szlaku świadczą także typy użytkowania terenu, prowadząc rowerzystę przez obszary rolnicze, obfitujące w rozległe łąki i wsie a także tereny zielone i lasy nad brzegiem rzeki Orli.

Przebieg szlaku: Rawicz Rynek - Szymanowo - skrzyżowanie Kowaliki -  Wjazd na HAZY - Sikorzyn - Zawady - Ugoda - Kubeczki - Łąkta (możliwość połączenia z wsią Gatka - szlaki rowerowe "Dolnośląskiej Krainy Rowerowej" - Wydawy - Zielona Wieś - Stwolno - Sikorzyn - skrzyżowanie Kowaliki
Powrót: Szymanowo - Rawicz Rynek

Pętla Hazacka - zobacz przekrój i trasę