Urząd Miejski Gminy Rawicz
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

tel. 65 616 49 80
fax. 65 546 41 67
umg@rawicz.eu
www.rawicz.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
ul. Spokojna 1A, 63-900 Rawicz

tel. 65 546 26 36
fax 65 546 72 58
osir@rawicz.eu
www.osir.rawicz.pl

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
ul. Winiary 4B, 63-900 Rawicz

tel. 65 545 28 66
fax +48 65 546 27 17
sekretariat@zukrawicz.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

tel. 65 546 10 59 (centrala)
tel. 994 (pogotowe)
tel. 65 545 20 60 (stacja uzdatniania wody)
tel. 65 546 76 60  (oczyszczalnia ścieków)
sekretariat@zwikrawicz.pl