Skład rady

Krystyna Zaporowska - Przewodnicząca
Leon Fil - Wiceprzewodniczący
Mirosława Potkowska - Sekretarz
Małgorzata Bojdo
Grzegorz Goździk
Zenon Jankowski
Aniela Kaczmarek
Donata Kasprzak
Roman Krupieńczyk
Maria Leciejewska
Zdzisław Rogowski
Antoni Ryznar
Barbara Stefaniak
ROman Szczeszek
Wacław Szymczak
Teresa Toporowicz
Jadwiga Woźniak
Lucylia  Wysocka

Kontakt

Biuro rady: 65 616 49 88 wew. 407 lub 408