Rada osiedla Nr 1
Stare Miasto

 

Przewodniczący: Marek Kasprzak
Zarząd osiedla: Ryszard Ślazyk, Szczepan Karosz, Malwina Urbanowicz, Beata Niepiekło-Bąk, Grażyna Kośmider, Jan Puślecki

Rada osiedla: Szczepan Karkosz, Ryszard Ślazyk, Beata Niepiekło-Bąk, Michał Kasprzak, Jan Puślecki, Alicja Cieśla, Andrzej Kośmider, Malwina Urbanowicz, Iwona Bela, Daniel Błaszkowski, Piotr Ratajczak

Rada osiedla Nr 2
Sienkiewicza

 

Przewodniczący: Michał Maruwka
Zarząd osiedla: Zdzisław Goździk, Waldemar Przybylski, Robert Kozal, Marcin Cichy

Rada osiedla: Banach Zbigniew, Marcin Cichy, Elżbieta Dudek, Krystyna Florkowska, Grzegorz Goździk, Beata Juskowiak, Robert Kozal, Joanna Łukowiak, Elżbieta Marcinkowska, Michał Maruwka, Robert Ogrodowski, Waldemar Przybylski, Ewa Rompa, Stanisław Szczęsny, Eugeniusz Tomaszewski

Rada osiedla Nr 3
350-lecia Rawicza

 

Przewodnicząca: Alicja Maciejak
Zarząd osiedla: Artur Skotarek, Dorota Osiecka, Halina Sucholińska, Mirosław Maciejak, Bogumiła Żyto, Sabina Roszak

Rada osiedla:  Alicja Maciejak, Dorota Osiecka, Bogumiła Żyto, Renata Błaszczyszyn, Jacek Hajnce, Marek Heinze, Mirosław Maciejak, Halina Sucholińska, Teresa Suwalska, Sabina Roszak, Artur Skotarek, Jacek Gwizdek, Radosław Osiecki, Aleksandra Ciąder-Hajnce, Paweł Szala

Rada osiedla Nr 4
Westerplatte

 

Przewodniczący: Michał Golina
Zarząd osiedla: Mariusz Suchanecki, Daniel Moeglich, Urszula Taraska, Jakub Wolny

Rada osiedla: Michał Golina, Stanisław Pazoła, Daniel Moeglich, Jakub Wolny, Urszula Taraska, Karol Białecki, Mariusz Suchanecki, Aleksandra Świergocka, Katarzyna Kowalska, Dawid Nowicki, Małgorzata Bojdo, Alina Klimaszewska, Krzysztof Tyszecki, Wacław Szymczak, Edward Szaroleta, FREKWENCJA: 23 mieszkańców (drugi termin)

Rada osiedla Nr 5
Sierakowo

 

Przewodniczący: Robert Szymkowiak
Zarząd osiedla: Dariusz Wrąbel, Longina Koch

Rada osiedla: Robert Szymkowiak, Dariusz Wrąbel, Jacek Szumigała, Krzysztof Kubiak, Anna Rado, Longina Koch, Zofia Szymkowiak, Krzysztof Głuszak, Mieczysław Zieliński, Wiesław Mosiek, Andrzej Ostaszewski, Rafał Sobkowiak, Wiesława Kubiak, Lucyna Krawczyk, Wiesław Koch

Rada osiedla Nr 6
Sarnowa

 

Przewodnicząca: Anna Andrzejewska
Zarząd osiedla: Hanna Górniak, Paulina Jóskowiak, Danuta Nawrocka, Marek Przybylski, Magdalena Siecla, Karol Szenfisz

Rada osiedla: Roman Andersch, Anna Andrzejewska, Robert Bidowaniec, Hanna Górniak, Katarzyna Jakubczyk, Paulina Jóskowiak, Michał Kasprzak, Janusz Maruwka, Danuta Nawrocka, Karolina Normann-Wróbel, Krzysztof Normann, Marek Przybylski, Magdalena Siecla, Karol Szenfisz, Weronika Zaremba