Centrum Obsługi Inwestora
Centrum Obsługi Inwestora, działające przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski powstało w 2002 roku. Podstawowym celem COI jest wywieranie realnego wpływu na rozwój gospodarczy Wielkopolski, promowanie regionu, jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie oraz zachęcanie zagranicznych inwestorów do ulokowania swoich środków na terenie Wielkopolski.
www.sgipw.wlkp.pl

Invest Park
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna to 41 podstref, z których dwadzieścia pięć położonych jest na terenie województwa dolnośląskiego, tj. na terenie: Wałbrzycha, Nowej Rudy, Kłodzka, Dzierżoniowa, Żarowa, Jelcza - Laskowic, Kudowy Zdrój, Świdnicy, Wrocławia, Oławy, Strzelina, Strzegomia, Brzegu Dolnego, Bolesławca, Wiązowa, Wołowa, Ząbkowic Śląskich, Sycowa, Świebodzic, Bystrzycy Kłodzkiej, Twardogóry, Góry, Oleśnicy, Bielawy oraz Piławy Górnej, siedem znajduje się na terenie województwa opolskiego -  w Opolu, Nysie, Namysłowie, Praszce, Kluczborku, Skarbimierzu i Prudniku, osiem na terenie województwa wielkopolskiego - w Krotoszynie, Śremie, Lesznie,  Wrześni, Kościanie, Jarocinie, Kaliszu i Rawiczu, oraz jedna w województwie lubuskim, w Szprotawie.
www.invest-park.com.pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Polska Agencja Inwestycji i Handlu pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.
www.paih.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.
www.parp.gov.pl

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie
Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Lesznie podejmuje działania na rzecz lokalnego środowiska biznesu. Jako instytucja otoczenia biznesu, oferuje przedstawicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw swoje usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne.
www.riph.pl

 

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oferuje zabezpieczenia spłaty kredytów, pożyczek oraz transakcji leasingowych dla przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego oraz powiatów: milickiego, górowskiego, wschowskiego oraz trzebnickiego.
www.fundusz.gostyn.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Gospodarki kształtuje kompleksową politykę działania w zakresie rozwoju gospodarczego Wielkopolski, a w szczególności w zakresie współpracy i promocji gospodarczej w kraju i za granicą, wspierania innowacji oraz powiązań gospodarki z nauką (wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji), tworzenia sieci oraz wspierania infrastruktury biznesu. W tym celu Departament współpracuje z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu oraz z innymi partnerami społecznymi.
www.umww.pl