Rawicz otwarty na biznes…

PAIH Forum Biznesu - 09.10.2019 PGE Narodowy, Warszawa.

Inwestorowi w przejściu przez procedury administracyjne związane z lokalizacją inwestycji oraz jej późniejszą rozbudową asystuje Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy. Pracownicy biura są "opiekunem inwestycji" i działają jako łącznicy pomiędzy Inwestorem a poszczególnymi komórkami Urzędu Miejskiego.

Główne zadnia projekt managera: przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miasta (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych), asystowanie Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu, oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora, oraz partnerów i poddostawców, opieka poinwestycyjna dla firm (w tym: działania związane z rozbudową, poszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych, współorganizowanie misji gospodarczych), informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez samorząd gminny czy SSE.

Gmina Rawicz oferuje potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w postaci pomocy de minimis. Poza tym inwestorowi przysługują również zwolnienia na szczeblu regionalnym i krajowym.