WYRÓŻNIENIE ZA AKTYWIZACJĘ SPORTOWĄ DZIECI I MŁODZIEŻY

Gmina Rawicz zajęła II miejsce w kraju wśród gmin miejsko-wiejskich w rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” podczas konferencji „Czas wolny Polaków” w Kielcach.

Jego organizatorem jest "Dziennik Gazeta Prawna" a partnerem merytorycznym CentroPolis. Partnerami konferencji były Targi Kielce oraz Polska Organizacja Turystyczna.

Wyróżnienia przyznawane są polskim samorządom odznaczającym się dużym zaangażowaniem w zakresie wspierania kultury fizycznej, upowszechniania sportu i rekreacji ruchowej oraz dofinansowania zadań związanych z aktywnością ruchową społeczeństwa. Pod uwagę wzięto m.in. programy stypendialne dla dzieci i młodzieży, inwestowanie w infrastrukturę sportową, w tym budowę ścieżek rowerowych czy też wydarzenia sportowe integrujące mieszkańców. W naszej gminie rozwój sportu jest traktowany jako jedno z kluczowych działań podnoszących jakość życia. Wiele inicjatyw realizowanych jest w trosce o rozwijanie "Kuźni sportowych talentów" oraz współdziałanie z NGO dla "Sportowej Gminy Rawicz".

PERŁY SAMORZĄDU DLA BURMISTRZA I GMINY

Wyróżnienie Dziennika „Gazeta Prawna” przyznawane podczas jednego z najważniejszych kongresów samorządowych w kraju. W edycji 2018 roku tego prestiżowego konkursu uhonorowano zarówno naszą Gminę, jak i burmistrza.

Grzegorz Kubik zajął II miejsce w kategorii „Włodarz gminy miejsko-wiejskiej”. Gmina Rawicz otrzymała wyróżnienie.

Ogólnopolski ranking Perły samorządu organizowany przez Deloitte oraz Dziennik „Gazeta Prawna” ma na celu uhonorowanie najlepszych spośród najlepszych, zarówno gmin, jak i włodarzy. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach zależnych od wielkości gminy: gmina wiejska, miejsko-wiejska, miejska poniżej 100 tys. mieszkańców oraz miejska powyżej 100 tys. mieszkańców. Udział w rankingu może wziąć bezpłatnie każda zainteresowana gmina.

PERŁY SAMORZĄDU - WYRÓŻNIENIE

Wyróżnienie Dziennika „Gazeta Prawna” przyznawane podczas jednego z najważniejszych kongresów samorządowych w kraju. W edycji 2018 roku tego prestiżowego konkursu uhonorowano zarówno naszą Gminę, jak i burmistrza.

Grzegorz Kubik zajął II miejsce w kategorii „Włodarz gminy miejsko-wiejskiej”. Gmina Rawicz otrzymała wyróżnienie.

Ogólnopolski ranking Perły samorządu organizowany przez Deloitte oraz Dziennik „Gazeta Prawna” ma na celu uhonorowanie najlepszych spośród najlepszych, zarówno gmin, jak i włodarzy. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach zależnych od wielkości gminy: gmina wiejska, miejsko-wiejska, miejska poniżej 100 tys. mieszkańców oraz miejska powyżej 100 tys. mieszkańców. Udział w rankingu może wziąć bezpłatnie każda zainteresowana gmina.

GMINA NA 5

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przeprowadziła badanie dotyczące przygotowania polskich gmin do kontaktu z inwestorami, w wyniku którego miasto Rawicz uzyskało tytuł Złotej Gminy na 5! w edycji 2017/2018 rankingu przygotowywanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wyróżnienie zostało przyznane podczas konferencji mającej na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

BURMISTRZ GMINY RAWICZ HONOROWYM CZŁONKIEM KOŁA MŁODYCH PRZYJACIÓŁ PARTNERSTWA MIAST

Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik otrzymał certyfikat Honorowego Członka Koła Młodych Przyjaciół Partnerstwa Miast. Członkami Koła jest młodzież pochodzenia polskiego oraz niemieccy uczniowie uczący się języka polskiego w Attendorn.

Certyfikat odebrano podczas pierwszej wizyty grupy inicjatywnej ds. współpracy zagranicznej.

WYRÓŻNIENIE DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

12 grudnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu otrzymał wyróżnienie i nagrodę w Wielkopolskim Konkursie „Barwy Wolontariatu”. Wyróżnienie przyznano w kategorii organizacja/instytucja przyjazna wolontariatowi.

III MIEJSCE W BADANIU JAKOŚCI E-KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI

Gmina Rawicz została wyróżniona w badaniu jakości e-komunikacji z mieszkańcami. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2017 roku metodą „tajemniczy e-klient” na próbie 226 gmin województwa wielkopolskiego pod patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

RAWICZ DOCENIONY PRZEZ UNIĘ AKADEMICKĄ W OXFORDZIE

Miasto Rawicz zostało wyróżnnione przez Unię Akademicką w Oxfordzie, Centrum Ekspertów Unii Akademickiej oraz Projekt Promocji Inwestycji „The Prime Business Destination”. Nagroda przyznana została za konsekwentne działania, które mają na celu stworzenie silnej marki miasta oraz budowanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Gmina została wyróżniona Certyfikatem Atrakcyjności Inwestycyjnej oraz międzynarodową flagą atrakcyjności inwestycyjnej „Flag of Europe”.