By okazać szczególne uznanie dla osób, instytucji oraz organizacji, które przyczyniają się do rozwoju Gminy Rawicz, bez względu na obszar aktywności społecznej, w 2004 r. Rada Miejska Gminy Rawicz przyjęła uchwałę w sprawie ustanawiania honorowego wyróżnienia „ZA ZASŁUGI DLA GMINY RAWICZ”.

Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę, w której skład wchodzi Przewodniczący Rady Gminy, Burmistrz Gminy Rawicz, przedstawiciele Klubów Radnych oraz Radny Senior. Do współpracy przy przyznawaniu wyróżnień zapraszane są także osoby z zainteresowanych środowisk – przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata twórczego, czy gospodarczego.

Dotychczas za swoje działania na rzecz Gminy uhonorowani odznaką oraz statuetką zostali:

 1. Bolesław Musiałowski
 2. Rawicka Spółdzielnia Pracy Handlowo-Produkcyjna w Rawiczu
 3. kan. Józef Podemski
 4. Henryk Wysocki
 5. Cecylia Bohdziewicz
 6. Kazimierz Damazyn
 7. Henryk Żmuda
 8. Kadeci Poznańskiego Klubu Kadetów II RP
 9. Kazimierz Suchowiak
 10. Krzysztof Kaczmarek
 11. Rawicka Orkiestra Dęta
 12. Adam Aleksander
 13. Kazimierz Wasielica
 14. Czesław Kędziora
 15. Henryk Wysocki
 16. Wolfgang Eckert
 17. Stefan Basty
 18. Andrzej Woziwodzki
 19. Adam Toporski
 20. Mieczysław Płóciennik
 21. Jerzy Janura
 22. Jan Zaworski
 23. Władze miasta Kreisstadt Eilenburg w Niemczech
 24. Club Omnisports Laisirs Culture Mutaelle du Port z Marsylii
 25. Jan Solak
 26. kan. Kazimierz Wylegała
 27. Firma Usługowo-Handlowa i Kamieniarstwo SIERPOWSKI w Rawiczu
 28. Wawrzyniec Świtała
 29. Jan Świerzewski
 30. Wincenty Jarczewski
 31. Sławomir Stronka
 32. Przemysław Węgrzyn
 33. Marek Frąszczak
 34. Teatr Tańca „SURPRIZ” z Kirowa – Rosja
 35. Chór im. Karola Kurpińskiego
 36. Andrzej Szymański
 37. Koło PTTK o. Rawicz
 38. Marian Klimaszewski
 39. Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
 40. Bank Żywności „Caritas” w Rawiczu
 41. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 42. Parafia Kościoła pw. św. Floriana w Zielonej Wsi
 43. Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 44. Bożena Puślecka
 45. Bolesław Kupczyk
 46. Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów „RAWAG” w Rawiczu
 47. Kazimierz Juskowiak
 48. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy w Rawiczu
 49. Marian Ciołek
 50. Zbigniew Łukowiak
 51. kan. dr Marian Grzegorowski
 52. Eugeniusz Balbus
 53. Eugeniusz Maćkowiak
 54. Kazimierz Buduj
 55. Anita Włodarczyk
 56. Wincenty Figielek
 57. Stefan Skrzypek
 58. Bogusław Jusiak
 59. Bronisław Lachowicz
 60. Grzegorz Basiński
 61. Zespół folklorystyczny „Dębioki”
 62. Ochotnicza Straż Pożarna w Rawiczu
 63. Komisja Terenowa Emerytów i Rencistów Nr 3 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Rawiczu
 64. Tadeusz Walas
 65. Józef Niemczynowski
 66. Robert Maćkowiak
 67. Florian Ptak
 68. Krystyna Zaporowska
 69. Lekarze Szpitala Powiatowego w Rawiczu
 70. Pielęgniarki, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni Szpitala Powiatowego w Rawiczu
 71. Ratownicy medyczni Szpitala Powiatowego w Rawiczu
 72. Pracownicy administracji i obsługi Szpitala Powiatowego w Rawiczu
 73. Profesor Piotr Nowak
 74. Jerzy Dudek
 75. Klub Piłkarski Rawia Rawicz
 76. Chór św. Wojciecha przy parafii Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP