informacje ciepłe mieszkanie logo

Uprzejmie informujemy, że Gmina Rawicz przystąpiła do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, w ramach którego zawartych może zostać do 50 umów z Beneficjentami końcowymi na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 1 240 000,00 zł.

W związku z powyższym od 15 maja 2023 r. uruchomiony został nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Rawicz.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do dnia 30.06.2025 r.

Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Rawicz w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

PLIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru wniosków
załącznik 1 do regulaminu
załącznik 2 do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie
załącznik 1 do wniosku o dofinansowanie
załącznik 2 do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy

Wzór wniosku o płatność
załącznik 1 do wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność