Gminę Rawicz tworzą 22 sołectwa. Większość z nich posiada w pełni zagospodarowane centra wsi, wyposażone w place zabaw, boiska i place rekreacyjne służące pokoleniom mieszkańców. W większości sołectw znajdują się świetlice, które stanową ważny ośrodek aktywizacji i integracji mieszkańców. Rawickie wioski mogą pochwalić się prężnie działającymi kołami gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeniami. Bardzo często są one inicjatorami imprez pozwalających kultywować tradycje regionalne i kulturalne. Wiele z nich ma charakter cykliczny. Większość sołectw posiada strategię rozwoju - uporządkowany plan długofalowego działania, co stanowi podstawę do starania się o środki finansowe na dalszy rozwój. Pozyskane dotacje wielokrotnie przyczyniły się już do poprawy warunków życia w rawickich wsiach.

Mapa

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE

KONTAKT:

tel. 65 546 76 69
e-mail: ahamrol@rawicz.eu