Rawicz, miasto w Wielkopolsce, w powiecie rawickim, leżące na styku Wielkopolski i Dolnego Śląska. Ze swoją świetną lokalizacją przy S5 jest naturalnym ośrodkiem usługowo-przemysłowym z bogatą ofertą instytucji finansowych oraz liderem w kreowaniu sprzyjającej rzeczywistości okołobiznesowej. Przez urbanistów uważany jest za największą i najbardziej reprezentatywną realizację w Wielkopolsce po 1500 roku. O jego randze, poza układem urbanistycznym, świadczą liczne zabytki o dużej wartości historycznej. Zachowane w całości pierwotne założenie urbanistyczne ma kształt prostokąta - przeciętego osiami komunikacyjnymi z szachownicowym układem ulic wewnętrznych i ciasną zabudową obrzeżną kwartałów.

Obszar gminy zajmuje 133,64 km2, z czego 7,81 km2, to miasto Rawicz. Gminę zamieszkuje ponad 30 200 osób. W granicach administracyjnych gminy znajdują się 22 sołectwa.

Sukiennicze i wędliniarskie tradycje Rawicza: W ostatnich latach XVIII wieku Rawicz zajmował pierwsze miejsce wśród wielkopolskich ośrodków tkactwa sukiennego, następnie był uważany za zagłębie wędliniarskie. W pierwszej połowie XIX wieku, najważniejszym zakładem była słynąca w całym Księstwie Poznańskim fabryka cygar i tytoniu. Dziś wiodące branże to: metalowa, drzewna, spożywcza i paliwowa.

Gmina posiada łącznie ponad 250 ha doskonale skomunikowanych terenów inwestycyjnych z planami miejscowymi. Za współpracę z przedsiębiorcami odpowiada Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy. Inwestorzy prowadzący działalność na terenie Gminy Rawicz objęci są opieką poinwestycyjną. W zakresie pozyskiwania Inwestorów zagranicznych Biuro ściśle współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/dlaczego_polska .

 

Gmina stawia na świadomy i zrównoważony rozwój.
Więcej tutaj: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gmin Rawicz na lata 2021 - 2027