Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy Rawicz to dokument przedstawiany przez Burmistrza podczas posiedzeń Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Przedstawia najważniejsze działania podejmowane przez Burmistrza w okresie między sesjami.