GRZEGORZ KUBIK
Burmistrz Gminy Rawicz

Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałki od godz. 10:00 do ostatniego umówionego spotkania oraz w pozostałych dniach po uzgodnieniu terminu

KONTAKT:
tel. 65 616 49 81
g.kubik@rawicz.eu
Listownie: możliwość skorzystania ze skrzynki zlokalizowanej przy urzędzie

 

PAWEŁ SZYBAJ
Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz

Przyjmowanie interesantów:
w poniedziałki od godz. 10:00 do 16:00 oraz w pozostałych dniach po uzgodnieniu terminu

KONTAKT:
tel. 65 616 49 81
p.szybaj@rawicz.eu