Jeszcze w 2016 roku nasze miasto w zakresie WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ miało bardzo małe doświadczenie. Samorząd rawicki nie posiadał nigdy formalnie zagranicznego partnera.

Tworząc wówczas projekt "Rawicz - urbs semper aperta" w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, zakładaliśmy wywołanie dyskusji na temat zagranicznej współpracy samorządów i zaznaczenia zainteresowania Gminy Rawicz tym tematem.

Działania zaplanowane w projekcie - w odniesieniu do zadań polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku sformułowanych przez MSZ - pozwoliły stworzyć przestrzeń wymiany kulturalnej, a ta z kolei stała się punktem wyjścia do szerszej dyskusji na temat współpracy samorządów.

Nadal jesteśmy otwarci na współpracę!