URZĄD – SEKRETARIAT:
+48 65 546 54 00
umg@rawicz.eu

ZGŁOSZENIA / AWARIE:
+48 518 778 535
zgloszenia@rawicz.eu

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
+48 65 546 54 47

KADRY I ADMINISTRACJA:
+48 65 546 54 05

BIURO RADY MIEJSKIEJ:
+48 65 546 54 08
biurorady@rawicz.eu

WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY:
+48 65 546 54 12

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU:
+48 65 546 54 35

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH:
+48 65 546 54 32

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH:
+48 65 546 54 41

URZĄD STANU CYWILNEGO:
+48 65 546 31 73

BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I FUNDUSZAMI:
+48 65 546 54 25
fundusze@rawicz.eu

BIURO OBSŁUGI INWESTORA I PRZEDSIĘBIORCY:
+48 65 546 54 09
inwestor@rawicz.eu

BIURO PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ:
+48 65 546 76 71
promocja@rawicz.eu

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
+48 65 546 54 44

BIURO AUDYTU I KONTROLI:
+48 65 546 54 29

DLA MEDIÓW:
Centrum Informacyjne Burmistrza
cib@rawicz.eu

ADMINISTRACJA STRONY:
promocja@rawicz.eu