Wydział / Biuro / Stanowisko Numer telefonu
Sekretariat Burmistrza 65 616 49 81
Biuro Obsługi Klienta  65 616 49 80
Sekretarz Gminy 65 616 49 88 / 404
Skarbnik Gminy 65 616 49 86 / 412
Wydział Organizacji i Nadzoru 65 616 49 88
Naczelnik Wydziału 65 616 49 88 / 404
Zastępca Naczelnika 65 616 49 88 / 406
– Działalność gospodarcza 65 616 49 80 / 447
– Zespół Obsługi Klienta 65 616 49 80 / 446
– Zespół Kadr i Płac 65 616 49 88 / 405 /498
– Biuro Rady Miejskiej 65 616 49 88 / 407 /408
– Zespół ds. zakupów, mienia i BHP 65 616 49 88 / 410
 – Inspektor Ochrony Danych 65 616 49 88 / 406
–  Zespół ds. obsługi informatycznej i wdrożeń 65 616 49 88 / 411
Wydział Finansowo- Budżetowy 65 616 49 86
Naczelnik Wydziału 65 616 49 86 / 412
Zastępca Naczelnika Wydziału do spraw budżetu planowania i analiz 65 616 49 86 / 417
Zespół Budżetu Planowania i Analiz 65 616 49 86
Księgowość i sprawozdania 65 616 49 86  / 430
– Budżet gminy 65 616 49 86 / 418
Zespół Finansowo- Księgowy 65 616 49 86
– Główny księgowy 65 616 49 86 /431
– Księgowość urzędu 65 616 49 86 /413
Zespół Podatków i Opłat Lokalnych 65 616 49 83
Zastępca Naczelnika Wydziału do spraw Podatków i Opłat Lokalnych 65 616 49 83 / 455
Podatki i opłaty lokalne 65 616 49 83 / 420
Podatki – księgowość osoby prawne 65 616 49 83 / 414
Podatki – księgowość osoby fizyczne 65 616 49 83 / 415
Podatek od środków transportowych 65 616 49 83 / 416
Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju 65 616 49 84
Naczelnik Wydziału Strategii, Planowania i Rozwoju 65 616 49 84 / 435
– Zespół Planowania Przestrzennego 65 616 49 84 / 438
– Ochrona środowiska, decyzje środowiskowe 65 616 49 84 / 436
– Ochrona środowiska, wycinka drzew, dotacje 65 616 49 84 / 439
– Sprzedaż nieruchomości, lokale 65 616 49 84 / 440
– Dzierżawy i podziały geodezyjne 65 616 49 84 / 437
Biuro Inwestycji Kubaturowych 65 616 49 84
– Zgłaszanie awarii oświetlenia 65 616 49 84 / 426
– Inwestycje Kubaturowe 65 616 49 84 / 424
– Inwestycje Kubaturowe 65 616 49 84 / 422
Biuro Zarządzania Drogami 65 616 49 84
Kierownik Biura Zarządzania Drogami 65 616 49 84 / 419
Utrzymanie dróg, zajęcie pasa drogowego 65 616 49 84 / 454
Organizacja ruchu drogowego, uzgodnienia 65 616 49 84 / 427
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 65 616 49 85
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 65 616 49 85 / 432
– Przedszkola 65 616 49 85 / 433
– Szkoły i sprawy społeczne 65 616 49 85 / 434
Wydział Spraw Obywatelskich 65 616 49 82
– Naczelnik Wydziału 65 616 49 82 / 441
– Urząd Stanu Cywilnego 65 616 49 82 / 403
– Dowody osobiste 65 616 49 82 / 443
– Ewidencja Ludności 65 616 49 82 / 442
– Ochrona przeciwpożarowa, sprawy wojskowe, imprezy masowe, zgromadzenia 65 616 49 82 / 502
Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 65 616 49 87
Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami, 65 616 49 87 / 425
– Zamówienia publiczne 65 616 49 87 / 423 /496
– Zarządzanie Projektami i Funduszami 65 616 49 87 / 425
Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy 65 616 49 88 / 409
Biuro Prawne 65 616 49 88 / 497
Biuro Audytu i Kontroli 65 616 49 88 / 429
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej 65 616 49 88 / 500
Biuro Zarządzania Kryzysowego 65 616 49 88 / 444