Linia nr 1 Rawicz-Sarnowa

Gminne Przewozy Pasażerskie – Turbo-Trans s.c.

ul. Milicka 18 Żmigródek
55-140 Żmigród

Linia nr 2 Rawicz-Wydawy

FHU LOTOS Marzena Wachowiak

ul. Rynek 14
63-930 Jutrosin
tel. 65 547 11 84

 

 

Linia nr 3 Rawicz-Dębno Polskie

Gminne Przewozy Pasażerskie – Turbo-Trans s.c.

ul. Milicka 18 Żmigródek
55-140 Żmigród

UWAGA: W związku niepodpisaniem umowy z przewoźnikiem na świadczenie usług przewozowych na linii nr 3 Rawicz-Dębno Polskie od dnia 04.01.2021 r. linia nr 3 zostaje zawieszona do odwołania.

 

Bilety

Cena: 1 zł

Bilet miesięczny: 25 zł

Bilety miesięczne do nabycia u kierowcy na 2 dni przed końcem miesiąca i 2 dni na początku miesiąca.


Ulga 100%
:

 • Parlamentarzyści RP,
 • Dzieci w wieku do 4 lat,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Osoby, które ukończyły 70. rok życia,
 • Honorowi dawcy krwi, którzy oddali nie mniej niż 25 litrów krwi i są mieszkańcami gminy Rawicz,
 • Osoby niepełnosprawne (I stopień),
 • Umundurowani funkcjonariusze Policji.

Ulga 50%:

 • Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 24. roku życia,
 • Studenci szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia,
 • Dzieci w wieku powyżej 4 lat, do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • Emeryci i renciści,
 • Kombatanci,
 • Osoby głuche i głuchonieme.

 

PRZEWOZY PRYWATNE

Jan Niedbała JĘDRUŚ Przewozy Autobusowe
ul. M. Wołodyjowskiego 1B/4
63-900 Jutrosin

Połączenie:

Kuczyński Zbigniew CONTINENTAL TRAVEL
Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne
Sarnówka 35
63-900 Rawicz
tel. 65 545 37 87
www.continental.travel.pl

Połączenie: