Linia nr 2 Rawicz-Wydawy

FHU LOTOS Marzena Wachowiak

ul. Rynek 14
63-930 Jutrosin
tel. 65 547 11 84

 

 

Linia nr 3 Rawicz-Dębno Polskie

Milla Spółdzielnia w Lesznie

ul. Towarowa 1
64-100 Leszno
tel. 65 525 99 01
https://milla.pl/

 

 

Bilety

Cena: 1 zł

Bilet miesięczny: 25 zł

Bilety miesięczne do nabycia u kierowcy na 2 dni przed końcem miesiąca i 2 dni na początku miesiąca.


Ulga 100%
:

 • Parlamentarzyści RP,
 • Dzieci w wieku do 4 lat,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Osoby, które ukończyły 70. rok życia,
 • Honorowi dawcy krwi, którzy oddali nie mniej niż 25 litrów krwi i są mieszkańcami gminy Rawicz,
 • Osoby niepełnosprawne (I stopień),
 • Umundurowani funkcjonariusze Policji.

Ulga 50%:

 • Dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 24. roku życia,
 • Studenci szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia,
 • Dzieci w wieku powyżej 4 lat, do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • Emeryci i renciści,
 • Kombatanci,
 • Osoby głuche i głuchonieme.

 

PRZEWOZY PRYWATNE

Jan Niedbała JĘDRUŚ Przewozy Autobusowe
ul. M. Wołodyjowskiego 1B/4
63-900 Jutrosin

Połączenie:

Kuczyński Zbigniew CONTINENTAL TRAVEL
Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne
Sarnówka 35
63-900 Rawicz
tel. 65 545 37 87
www.continental.travel.pl

Połączenie: