Linia nr 1 Rawicz-Sarnówka

Turbo-Trans Olejniczak Sp.J.
ul. Milicka 11
55-140 Żmigródek
www.turbo-trans.com.pl

Linia nr 2 Rawicz-Wydawy

Milla Spółdzielnia w Lesznie
ul. Towarowa 1
64-100 Leszno
tel. 65 525 99 01
https://milla.pl/

Linia nr 3 Rawicz-Dębno Polskie

Milla Spółdzielnia w Lesznie

ul. Towarowa 1
64-100 Leszno
tel. 65 525 99 01
https://milla.pl/

Bilety

CENY BILETÓW

Bilet normalny

- jednorazowy 2 zł

- miesięczny 50 zł

 

Bilet ulgowy 50%

- jednorazowy 1 zł

- miesięczny 25 zł

Bilet miesięczny można wykupić u kierowcy autobusu lub w budynku dworca kolejowego w kasie przewoźnika na 2 dni przed końcem miesiąca i 2 dni po rozpoczęciu miesiąca.


Ulga 100%
:

  • dzieci w wieku do 4 lat;
  • które ukończyły 70 lat;
  • inwalidzi wojenni, wojskowi i kombatanci;
  • osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem;
  • honorowi dawcy krwi;
  • umundurowani funkcjonariusze Policji;

Ulga 50%:

  • dzieci w wieku powyżej 4 lat, do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 24 lat;
  • studenci szkół wyższych do ukończenia 26 lat;
  • emeryci i renciści.