Jeśli chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualny przedsiębiorca? Planujesz świadczyć usługi w formie samozatrudnienia? Złóż wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie najbezpieczniej jest zrobić to zdalnie.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Sprawę najlepiej załatwić:
• Elektronicznie
• Listownie (poświadczony przez notariusza)

Pamiętaj! Do załatwienia sprawy online potrzebujesz: profil zaufany ( jeśli nie masz zachęcamy do założenia, więcej TUTAJ) lub podpis elektroniczny.

JAK SKŁADAĆ WNIOSKI O REJESTRACJĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

WNIOSKI MOŻESZ ZŁOŻYĆ PRZEZ:

• Biznes.gov.pl – wypełnij elektroniczny formularz korzystając z instrukcji „krok po kroku” i podpisz go Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym
• stronę CEIDG – zarejestruj się na stronie CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 i podpisz go Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Jeśli nie masz jeszcze konta w CEIDG, skorzystaj z instrukcji, która poprowadzi cię krok po kroku przez proces rejestracji. Jeżeli zamierzasz być podatnikiem podatku VAT i masz już numer NIP, do wniosku CEIDG-1 składanego online na Biznes.gov.pl lub przez CEIDG możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. Wniosek i zgłoszenie VAT-R podpisz podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.
• stronę banku – wniosek online możesz złożyć także poprzez bankowość internetową wybranych banków. Pamiętaj jednak, że za pośrednictwem banku zarejestrujesz jedynie działalność. Pozostałe formalności, takie jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT możesz załatwić w urzędzie albo online poprzez PUE ZUS lub Portal PodatkowyDowiedz się więcej na temat rejestracji firmy przez bank.

Ważne! Jeśli składasz wniosek o wpis do CEIDG przez Internet, nie możesz skorzystać z pełnomocnika.

Wniosek za pośrednictwem Poczty możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza. Urząd sprawdzi twój wniosek. Jeżeli okaże się niepoprawny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie. Masz 7 dni roboczych od otrzymania wezwania na korektę. Następnie zostaniesz wpisany do CEIDG. Wpis w CEIDG z danymi twojej firmy pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
CEIDG prześle twoje dane do urzędu skarbowego, który nada twojej firmie NIP oraz poinformuje GUS, ZUS (lub KRUS) o wpisie twojej firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP. Aby pobrać oświadczenie o wpisie odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Drukuj / Pobierz PDF.

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest BEZPŁATNE! Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

WARTO WIEDZIEĆ:
Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek i w urzędzie skarbowym jako podatnik. W przypadku ZUS, w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.
Jeśli będziesz podatnikiem VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT zarejestruj się jako podatnik VAT. Druk zgłoszeniowy VAT-R możesz też złożyć we właściwym urzędzie skarbowym albo dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG. Pamiętaj! Zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP.
Jeśli prowadzisz działalność wymagającą uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji lub specjalnego pozwolenia, będziesz musiał zgłosić swoją firmę do odpowiedniego rejestru. Dowiedz się więcej na temat działalności regulowanej.

Dane dotyczące Twojej działalności gospodarczej będą dostępne w bazie przedsiębiorców na stronie internetowej CEIDG. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je aktualizować.

 

Za: Biznes.gov.pl