Dotacje

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz i sposobu jej rozliczania

Uchwała:

UCHWAŁA NR XXXVI/380/17

Zmiany Uchwały:

UCHWAŁA NR XLVII/524/18

UCHWAŁA NR XXXVIII/402/17