Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
Przyjemskiego 22, 63-900 Rawicz

 

tel. 65 545 44 02
centrum@rawicz.eu