Urząd Miejski Gminy Rawicz znajduje się przy w budynku przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 w Rawiczu oraz w budynku przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 w Rawiczu

W Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz można między innymi: złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, zameldowanie lub wymeldowanie, zgłosić urodzenie dziecka, zgon, zawrzeć związek małżeński, otrzymać akt stanu cywilnego czy Kartę Mieszkańca, uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, założyć lub zlikwidować działalność gospodarczą, skonsultować możliwość uzyskania dotacji z dostępnych programów.

Urząd obsługuje interesantów w poniedziałki w godz. 8:00-17:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-14:00, w środy w godz. 8:00-16:00. W celu skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej język migowy prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail: sekretarz@rawicz.eu lub kontakt telefoniczny z Wydziałem Organizacji i Nadzoru: 65 616 49 88.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z windy, która ułatwia dostęp do Biura Obsługi Klienta.

Do budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 w Rawiczu p rowadzą dwa wejścia: główne od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz boczne (przejście od budynku sąsiedniego). Do wejścia głównego prowadzą schody oraz platforma dla niepełnosprawnych. Do wejścia bocznego prowadzą schody. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz znajdują się tylko na parterze budynku, do którego prowadzą schody i platforma dla niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie zerowym budynku. Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 w Rawiczu prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody. Dla niepełnosprawnych przed schodami zamontowany jest przycisk przywołania pracownika Biura Obsługi Klienta (BOK). Dla interesantów dostępna jest tylko przestrzeń w BOK. W celu załatwienia sprawy z danego Wydziału lub Biura przywoływana jest osoba odpowiedzialna i sprawa załatwiana jest w specjalnie wydzielonej przestrzeni na parterze budynku.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w sąsiednim budynku. Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.