Od 2013 r. zadania z zakresu gospodarki odpadami prowadzi w imieniu Gminy Rawicz Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Przejdź na stronę internetową, na której zamieszczane są informacje dotyczące harmonogramu odbioru odpadów, deklaracji i płatności, segregowania śmieci itp.
www.kzgrl.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2022