Od 2013 r. zadania z zakresu gospodarki odpadami prowadzi w imieniu Gminy Rawicz Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Wszelkie informacje dotyczące harmonogramu odbioru odpadów, deklaracji i płatności, segregowania śmieci itp. dostępne są na stronie Związku: www.kzgrl.pl

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych 2023 KZGRL