Wsłuchajmy się w głos naszej młodzieży!
Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza młodzież w wieku od 13. do 20. roku życia do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz.
Ankietę należy wypełnić do 30 września 2020 roku.

„Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej dostatnie. (…) Wspólnoty lokalne i regionalne, które są najbliższymi władzami dla młodzieży, odgrywają bardzo istotną rolę w lansowaniu ich uczestnictwa. Spełniając tę rolę mogą one czuwać nad tym, by młodzi byli nie tylko dobrze poinformowani o demokracji i przynależności państwowej, ale również umożliwić im konkretne w nich uczestnictwo. (…) By uczestnictwo to miało jakiś sens, niezbędne jest umożliwienie młodym od zaraz, działalności i wpływu na podejmowane decyzje, a nie dopiero w późniejszym okresie ich życia”.

Preambuła Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi
w Życiu Lokalnym i Regionalnym.