Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Rawicz odnośnie jakości powietrza oraz realizując obowiązki nałożone w Programie Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej, zachodzi konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy. W związku z tym zwracamy się do mieszkańców miasta i gminy Rawicz o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej Gminy Rawicz (www.rawicz.pl) oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Wypełnione ankiety można zwrócić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku urzędu bądź przekazać w formie skanu na jeden z podanych adresów: umg@rawicz.eu, k.gorczak@rawicz.eu lub t.madrzak@rawicz.eu z dopiskiem ANKIETA – OGRZEWANIE. ANKIETA – ogrzewanie budynków

„Podróże do krainy przyrody – utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi (Gmina Rawicz)” to projekt edukacji ekologicznej realizowany w okresie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 21.12.2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi. Przedsięwzięcie to dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2020 r. – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 43 109,91 zł, w tym 25 865,94 zł to dotacja WFOŚiGW w Poznaniu. 17 243,97 zł to środki własne Gminy Rawicz. W ramach zrealizowanego […]

konkurs fotograficzny laureaci ogłoszenie wyników 2020

Pasjonaci fotografii nagrodzeni Tuż przed końcem roku jury rozstrzygnęło V edycję Fotokonkursu „Gmina Rawicz w obiektywie”. Zwycięzcy otrzymali upominki oraz podpisali z Gminą Rawicz umowy licencyjne pozwalające na promocję miasta z wykorzystaniem nagrodzonych zdjęć oraz promocję twórczości samych autorów.   Przypomnijmy – konkurs trwa od kilku lat. Zadanie uczestników jest niezmienne: wystarczy podzielić się wykonanymi przez siebie zdjęciami zainspirowanymi hasłem „Gmina Rawicz w obiektywie”. Celem zabawy jest promocja Gminy Rawicz poprzez upowszechnianie i popularyzację fotografii jako formy artystycznej oraz utrwalenie na fotografiach piękna i różnorodności architektury i krajobrazu.   Już teraz możemy poinformować, że będziemy kontynuować ideę konkursu, dlatego zachęcamy […]

W związku niepodpisaniem umowy z przewoźnikiem na świadczenie usług przewozowych na linii nr 3 Rawicz-Dębno Polskie od dnia 04.01.2021 r. linia nr 3 zostaje zawieszona do odwołania.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok są już dostępne na stronie KZGRL Harmonogramy odbioru odpadów na 2021 rok – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (kzgrl.pl), w wyszukiwarce harmonogramów kzgrl.pl/pliki/aplikacja/Związek -dodatek.html oraz w aplikacj EcoHarmonogram. KZGRL zachęca osoby, które nie korzystają z EcoHarmonogramu do pobrania tej przyjaznej aplikacji, która automatycznie przypomni o nadchodzącym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów. Plik do pobrania: GMINA RAWICZ harmonogram odbioru odpadów 2021 KZGRL

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza mieszkańców do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej […]

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wypalaniu traw

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r. Wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” to propozycja pomocy finansowana z budżetu PROW 2014-2020. W ramach tego działania o pomoc mogą wystąpić rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej […]

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą inne niż te, które znaliśmy do tej pory. Wspólne spotkania przy wigilijnym stole, dzielenie się opłatkiem i rodzinna atmosfera nabierają dziś niezwykle głębokiego znaczenia. Mimo trudnych okoliczności związanych z pandemią i obostrzeniami, życzymy Państwu dużo sił, ale przede wszystkim zdrowia i pogody ducha. Niech nadchodzący 2021 rok przyniesie nam wiele dobrych wiadomości i chwil. Z całego serca tego Państwu życzymy! Dołączamy też muzyczną pocztówkę: Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz Paweł Szybaj – Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz Marek Przybylski – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz

24 grudnia br. (Wigilia) Urząd Miejski Gminy Rawicz będzie nieczynny z wyjątkiem Wydziału Spraw Obywatelskich, który będzie przyjmował interesantów w godz. 7:00-13:00. 31 grudnia br. (Sylwester) urząd będzie czynny dla interesantów w godz. 7:00-13:00.

Informacja z Attendorn: Z inicjatywy Pana Karla Heinza Strunka z Rady Seniorów miasta hanzeatyckiego Attendorn podjęto wyzwanie o zaprojektowaniu świątecznych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób starszych z polskiego miasta partnerskiego – Rawicza, z ciepłymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia oraz samodzielnie wykonaną, symboliczną gwiazdką. Kartki świąteczne, jak również pozdrowienia, łącznie ze sporządzonymi gwiazdami zostały zapakowane w świąteczne koperty przez panią Renatę Biecker-Klaas, pracownicę Domu Opieki St. Liborius. W akcji wzięło udział wielu mieszkańców domu, a także pracownicy, okazując w ten sposób solidarność z ich polskimi kolegami z zakresu opieki nad starszymi. Karl Heinz Strunk oraz Ursula Wanecki z […]