aktualności, gmina Rawicz

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Rawicz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej Rawicz Północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwały nr LXXVI/796/24 z dnia 28 marca 2024 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia […]

Komunikat o zamknięciu przejazdów kolejowych w dniu 18 i 19 kwietnia

Grunwaldzka-Marcinkowskiego: zmiana organizacji ruchu od 3 kwietnia

W związku z budową wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych od 3 kwietnia br. zostanie zamknięte skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej – Marcinkowskiego w Rawiczu. Roboty potrwają ok. 4 tygodni. Na ul. Rzeźnickiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy wraz z zakazem zatrzymywania się po obu stronach ulicy. Prosimy o zachowanie ostrożności.   Załącznik: Mapka poglądowa

aktualności, gmina Rawicz

28 grudnia: zmiany w obsłudze interesantów

Informujemy, że w dniu 28 grudnia (czwartek) Urząd Miejski Gminy Rawicz będzie czynny do godz. 14:00. W związku z wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z nowym sposobem wnioskowania o dowód osobisty (nowe warunki techniczne systemu oprogramowania systemu rejestrów państwowych) przyjmowanie wniosków o dowód osobisty będzie możliwe tylko do godz. 12:00.

aktualności, gmina Rawicz

Odnowienie krajobrazów wiejskich w Masłowie, Folwarku i Dębnie Polskim

W grudniu zakończono realizację zadania „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowości Masłowo, Folwark i Dębno Polskie, gmina Rawicz”. Prace w ramach zadania polegały na odnowieniu stawu w Masłowie, zagospodarowaniu terenu wokół stawu, oczyszczeniu, odmuleniu rowów w Masłowie i Folwarku oraz nasadzeniu 30 drzew w obrębie ewidencyjnym Dębno Polskie, w tym 15 szt. lipy drobnolistnej i 15 szt. klonu zwyczajnego. Wykonawcą prac przy rowach było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Maria Gawrońska z Jaraczewa. Dostawcą drzewek była Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak z Grądzika. Przedsięwzięcie dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz […]

aktualności, gmina Rawicz

Żołędnica: fotowoltaika przy budynku świetlicy

20 grudnia Biuro Inwestycji Kubaturowych dokonało odbioru inwestycji w Żołędnicy, gdzie przy budynku świetlicy zamontowano 24 panele fotowoltaiczne. Moc instalacji wynosi 11,28 kWp. Koszt instalacji: wynosi 50.799,00 złWykonawca: ALBEDOR ENERGY Sp. z o.o. z Wrocławia Przedsięwzięcie dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.  

aktualności, gmina Rawicz

Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w Folwarku i Dębnie Polskim

 W grudniu zakończono realizację zadania pn. „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowości Folwark i Dębno Polskie, gmina Rawicz”. Prace w ramach zadania polegały na oczyszczeniu, odmuleniu rowu na działce nr 155/3 w Folwarku oraz nasadzeniu 30 drzew  w obrębie ewidencyjnym Dębno Polskie, w tym 15 lip drobnolistnych i 15 klonów zwyczajnych. Wykonawcą prac przy rowach było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Maria Gawrońska z Jaraczewa, natomiast dostawcą drzewek była Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak z Grądzika. Przedsięwzięcie dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa […]

aktualności, gmina Rawicz

Żylicka strefa wiejskiego wyciszenia

W grudniu zakończyła się realizacja projektu pn. „Żylicka strefa wiejskiego wyciszenia” realizowanego w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. W ramach projektu zakupiono następujące wyposażenie: drewniane ławostoły – 5 szt., namiot ekspresowy – 1 szt., leżaki ogrodowe z nadrukiem – 6 szt., parasole ogrodowe – 2 szt., girlandy lamp solarnych – 6 szt. oraz drewniany domek dla owadów – 1 szt. Zakupione wyposażenie będzie zagospodarowane na terenie przy świetlicy wiejskiej, tworząc tzw. strefę relaksu i wyciszenia. Całkowita wartość projektu wyniosła 11.380,96 zł, […]