Dzięki serwisowi SMS mieszkańcom bezpłatnie przekazywane są aktualne, istotne informacje dotyczące miasta. System dotyczy głównie powiadomień o sytuacjach kryzysowych i ostrzeżeniach pogodowych. Przypomina również o wydarzeniach kulturalnych w mieście.

Aby otrzymywać informacje o zagrożeniach pogodowych, awariach, sytuacjach kryzysowych itp. należy wysłać SMS o treści ALARM na numer 799 448 123.  Informacje będą rozsyłane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. Aby wyrejestrować się z systemu należy wysłać SMS (na wyżej wskazany numer) o treści ALARM.STOP.

Aby otrzymywać informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych itp. należy wysłać SMS o treści INFO na numer 799 448 123.  Informacje będą rozsyłane przez Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej oraz gminne instytucje kultury. Aby wyrejestrować się z systemu należy wysłać SMS (na wyżej wskazany numer) o treści INFO.STOP.

Aby powiadomić Urząd o zauważonych niebezpieczeństwach, zdarzeniach, awariach, należy wysłać SMS zaczynający się od słowa UWAGA na numer 799 448 123.