Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które realizować będą w 2023 roku zadania publiczne Gminy Rawicz z z następujących zakresów: pomocy społecznej, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultury, turystyki i krajoznawstwa, ekologii, działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Poniżej przedstawiamy listę organizacji wraz z przyznanymi im środkami finansowymi na wsparcie realizacji zadań.

Link do Zarządzenia nr 1284/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.

Lp Nazwa zakresu Oferent Nazwa zadania Kwota dotacji
1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Rawicki Bank Żywności Wydawanie żywności osobom
w trudnej sytuacji życiowej.
       7 000,00
2 Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Andrzeja Boboli Całoroczna opieka nad jadłodzielnią w Rawiczu.           500,00
3 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej  „Pomocna Dłoń” w Rawiczu Cykl wyjazdów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.        4 500,00
4 Stowarzyszenie „Z Nadzieją
w Przyszłość”
Usprawniająco – rehabilitacyjny pobyt w Niechorzu 2023 r.        2 000,00
5 Klub Wrzos przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Wyjazd integracyjno – rehabilitacyjny do Mielna.        2 000,00
6 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej  „Pomocna Dłoń” w Rawiczu Organizacja wyjazdów krajoznawczo – integracyjnych dla seniorów.        1 500,00
7 Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Rawicz Organizacja wycieczki rowerowej seniorów.        1 000,00
8 Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów
Udział w Spotkaniu Seniorów na Świętej Górze w Gostyniu.        1 000,00
9 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku Organizacja zajęć edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych i sportowych dla słuchaczy RUTW.      11 500,00
10 Działalność wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych Koło Gospodyń Wiejskich w Ugodzie „Ugodzianki” Hazackie Andrzejki i Katarzynki.        1 000,00
Podsumowanie zakresu      32 000,00   
11 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Spotkań Twórczych STROJOWNIA Wydanie tomiku „Dzieckiem podszyty”, zorganizowanie wystawy fotografii oraz koncertu.        2 700,00
12 Stowarzyszenie „Światło” Realizacja filmu dokumentalnego „Autoportret wewnętrzny. Witold
i Piotr Adamczyk”.
     10 000,00
13 Stowarzyszenie Retro Moto Rawicz Zlot i wystawa pojazdów zabytkowych.        5 000,00
14 Koło Gospodyń Wiejskich w Ugodzie „Ugodzianki” Hazackie zwyczaje topienia Marzanny.           500,00
15 Koło Gospodyń Wiejskich w Ugodzie „Ugodzianki” Propagowanie kultury hazackiej
i aktywności społecznej wśród mieszkańców.
          500,00
16 Towarzystwo Przyjaciół Rawicza Organizacja XVI Konferencji Rawicz „Kocham Moje Miasto”.           800,00
17 Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie Hazacka Akademia Wisieloków.      20 000,00
18 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu Koncert Pro Memoria im. Władysława Walusa.        2 500,00
19 Fundacja Dudziarz.eu – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie Wiwatowisko 2.3 – „Hazackie Lato”, III Rawicki Maraton Dudziarski
i III Turniej Tańców Regionalnych.
       8 000,00
20 Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz Wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców gminy Rawicz.        6 000,00
21 Koło Gospodyń Wiejskich w Ugodzie „Ugodzianki” Hazackie Dożynki.           500,00
22 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej
Towarzystwo Przyjaciół Rawicza „Uchronić przed niepamięcią…” –  upamiętnienie Alfreda Rogalskiego, 14.08.1923 – 13.11.1944.        2 500,00
23 Bractwo Kurkowe w Rawiczu Organizacja turniejów tradycyjnych Bractw Kurkowych Okręgu Leszczyńskiego oraz Turnieju o Buławę Marszałka Wielkopolski.      18 000,00
Podsumowanie zakresu      77 000,00   
24 Ekologia Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego
i Drobnego Inwentarza
Promocja wśród dzieci i młodzieży hodowli ptactwa ozdobnego oraz promocja Polskich ras ginących.        2 400,00
Podsumowanie zakresu        2 400,00   
25 Turystyka i krajoznawstwo Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Rawicz Organizacja rajdów turystyczno-krajoznawczych oraz konserwacja szlaków turystyki pieszej.        3 200,00
Podsumowanie zakresu        3 200,00   
26 Działalność na rzecz integracji cudzoziemców Stowarzyszenie „POMAGA.MY” Pomaga.MY-WAM.Obcokrajowcom.      22 000,00
Podsumowanie zakresu      22 000,00   
Wszystkie zakresy    136 600,00