W związku z pracami remontowymi prowadzonymi nad Wydziałem Spraw Obywatelskich (WSO) przewidziane są tymczasowe zmiany w obsłudze klientów.

Od czwartku, 23 lutego (od godz. 12:00) do poniedziałku, 27 lutego (cały dzień) OBSŁUGIWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE BIEŻĄCE ZGŁOSZENIA ZGONÓW.

Od wtorku, 28 lutego do 10 marca WZNOWIONA ZOSTANIE OBSŁUGA NA WSZYSTKICH STANOWISKACH w ograniczonym zakresie.

Na przełomie lutego i marca rozpoczną się również prace związane z reorganizacją i powiększeniem sali obsługi klienta. O dalszych szczegółach związanych z czasem obsługi poinformujemy w kolejnych komunikatach.